Hvilke fond passer for meg?

Verdipapirfond er en samlebetegnelse for aksjefond, kombinasjonsfond, og rentefond. Rentefond deles inn i obligasjonsfond og pengemarkedsfond.

Aksjefond investerer minimum 80 prosent av kapitalen i aksjemarkedet. Det kan ha store verdisvingninger og derfor bør man spare lenge i minst fem år. I løpet av en femårsperiode vil du mest sannsynlig ha opplevd både oppturer og nedturer i aksjemarkedet, men over tid er oppturene flere enn nedturene. Dette gjør at aksjemarkedet har høyest forventet avkastning på lang sikt av alle plasseringsalternativer. Les mer om aksjefond på Alt om fond.

Kombinasjonsfond har normalt noe mindre verdisvingninger enn aksjefond fordi det har mindre aksjer i fondet enn hva et aksjefond har, samtidig som det investerer i rentebærende verdipapirer. Når andelen aksjer er lavere, er også verdisvingningene mindre, og dermed er også anbefalt sparetid kortere enn for aksjefond.
Les mer om kombinasjonsfond på Alt om fond.

Obligasjonsfond er et rentefond og har normalt mindre verdisvingninger enn aksjefond og kombinasjonsfond, og gir dermed noe lavere forventet avkastning. Anbefalt sparehorisont er fra to til fire år, avhengig av i hvilken grad pengene plasseres i obligasjonsfond med henholdsvis korte (2-4 år) eller lange (mer enn 4 år)rentebærende papirer. Obligasjonsfond investerer ikke i aksjemarkedet.
Les mer om obligasjonsfond på Alt om fond

Pengemarkedsfond er et rentefond og er vanligvis utsatt for små verdisvingninger, og passer for den som ønsker en relativt jevn avkastningsutvikling. Sparing i pengemarkedsfond vil i første rekke være et alternativ til høyrentekonto i bank. Dermed blir også den forventede avkastningen mindre enn for andre fondstyper. Pengemarkedsfond investerer ikke i aksjemarkedet men kun i pengemarkedsinstrumenter, som er rentepapirer med kort rentebindingstid (under ett år).
For å velge riktig fondstype må du ta tenkt over hvor lenge du skal spare og hvor stor risiko, det vil si verdisvingninger, du vil ta. Dette henger sammen.
Les mer om pengemarkedsfond på Alt om fond

Hvor lenge skal du spare og hvor store verdisvingninger, altså risiko, vil du ta må du tenke igjennom før du investerer i fond. Jo lengre pengene kan stå i fondet, desto større risiko kan du ta. Dersom sparingen er langsiktig, det vil si minimum fem år, kan du med fordel ha en stor del av sparepengene plassert i aksjefond. Da har du nemlig tid til å la pengene være med på verdisvingningene i aksjemarkedet, og selv om det i perioder går ned i, vil det på lang sikt gå oppover. Derfor er det så viktig at det du investerer i aksjemarkedet ikke er penger du plutselig trenger. Da kan du jo være at aksjemarkedet har falt, og du har taper mye av sparepengene. Du bør derfor har tid til å vente på at markedene henter seg inn igjen og stiger videre før du selger fondene.

Les mer om fondssparing på Alt om fond