Arrangementer

Her finner du oversikt over kommende og tidligere arrangementer i regi av VFF.

Kommende arrangementer:

Fondsdagen 2018

Fondsbransjens årskonferanse 2018 vil bli avholdt på Hotel Bristol 14. mars 2018. Mer informasjon vil bli lagt ut senere. 

Tidligere arrangementer

Skatteseminar med PwC

I samarbeid med Advokatfirmaet PwC avholdt Verdipapirfondenes forening skatteseminar torsdag 11. mai 2017. Medlemmer i VFF kan laste ned presentasjonen fra dagen her.  

Fondsdagen 2017

Fondsbransjens årskonferanse ble avholdt på Hotel Bristol torsdag 30. mars 2017.Les mer og last ned presentasjonene her.

Kurs for nyansatte i fondsbransjen

16. februar 2017 arrangerte VFF halvdagskurs for nyansatte i fondsbransjen, kl. 12-15.30. Les mer her.

Complianceseminar

24. november 2016 avholdt VFF, i samarbeid med foreningens complianceutvalg, seminar om compliance og operasjonell risiko. Seminaret ble holdt i KLPs lokaler i Bjørvika i Oslo. Presentasjonene finner du her.

NUES’ Forum 10. november 2016

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) avholdt det årlige «Forum for eierstyring og selskapsledelse». Torsdag 10. november 2016 kl 8.30-11.30 i Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 i Oslo.

Fondsdagen 2016

Fondsbransjens årskonferanse ble avholdt 20. april 2016 på Hotel Bristol. Presentasjonene fra dagen finner du her.

Skatteseminar

I samarbeid med PWC holdt Verdipapirfondenes forening skatteseminar tirsdag 15. desember klokken 08.30 – 11.00. Presentasjonen fra dagen kan du laste ned her.

Forum for eierstyring og selskapsledelse

10. desember 2015.

Complianceseminar

1. september 2015 arrangerte Verdipapirfondenes forening, i samarbeid med foreningens complianceutvalg seminar om compliance og operasjonell risiko.

​Seminar om styret og styrearbeid

VFF arrangerte halvdagsseminar om styret og styrearbeid i fondsforvaltningsselskap mandag 24. august 2015. Presentasjonene fra seminaret finner du her.

Fondsdagen

Fondsbransjens årskonferanse

Fondsdagen 2014
Fondsdagen 2013
Fondsdagen 2012

Seminaret «Verdipapirfond fra A til Å»

Verdipapirfondenes forening holdt 17. juni 2013 et seminar med tittelen «Verdipapirfond fra A til Å». Her finner du presentasjonene fra seminaret. Presentasjonene finner du her