Arrangementer

Her finner du oversikt over kommende og tidligere arrangementer i regi av VFF.

Kommende arrangementer:

Kurs for nyansatte i fondsbransjen

VFF inviterer til halvdagskurs for nyansatte i fondsbransjen 16. februar 2017, kl. 12-15.30. Les mer her.

Fondsdagen 2017

Fondsbransjens årskonferanse vil bli avholdt på Hotel Bristol torsdag 30. mars 2017 fra kl. 12.00.

Tidligere arrangementer

Complianceseminar

24. november 2016 avholdt VFF, i samarbeid med foreningens complianceutvalg, seminar om compliance og operasjonell risiko. Seminaret ble holdt i KLPs lokaler i Bjørvika i Oslo. Presentasjonene finner du her.

NUES’ Forum 10. november 2016

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) avholdt det årlige «Forum for eierstyring og selskapsledelse». Torsdag 10. november 2016 kl 8.30-11.30 i Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 i Oslo.

Fondsdagen 2016

Fondsbransjens årskonferanse ble avholdt 20. april 2016 på Hotel Bristol. Presentasjonene fra dagen finner du her.

Skatteseminar

I samarbeid med PWC holdt Verdipapirfondenes forening skatteseminar tirsdag 15. desember klokken 08.30 – 11.00. Presentasjonen fra dagen kan du laste ned her.

Forum for eierstyring og selskapsledelse

10. desember 2015.

Complianceseminar

1. september 2015 arrangerte Verdipapirfondenes forening, i samarbeid med foreningens complianceutvalg seminar om compliance og operasjonell risiko.

​Seminar om styret og styrearbeid

VFF arrangerte halvdagsseminar om styret og styrearbeid i fondsforvaltningsselskap mandag 24. august 2015. Presentasjonene fra seminaret finner du her.

Fondsdagen

Fondsbransjens årskonferanse

Fondsdagen 2014
Fondsdagen 2013
Fondsdagen 2012

Seminaret «Verdipapirfond fra A til Å»

Verdipapirfondenes forening holdt 17. juni 2013 et seminar med tittelen «Verdipapirfond fra A til Å». Her finner du presentasjonene fra seminaret. Presentasjonene finner du her