Dette må du vite om fondsparing

Før du skal velge hvordan du vil spare, er det noen grunnleggende sammenhenger du bør sette deg inn i.

Generelt er det slik at jo høyere fortjeneste du ønsker på sparepengene dine, jo høyere risiko må du være villig til ta. Fortjenesten på en investering du gjør, har nemlig innebygd en premie du bare kan forvente å få hvis du er villig til å ta risiko. Er du ikke er villig til å ta noe risiko kan du heller ikke regne med å få premien i form av en fortjeneste.

Tenk helhet og spre risiko
Før du begynner å spare, bør du tenke igjennom hva som er målet med sparingen. Trenger du pengene raskt, eller skal du spare til noe langt frem i tid.

Kort sparing/buffer: Det er alltid lurt å ha noen penger som er lett tilgjengelig, for eksempel hvis kjøleskapet ryker eller det kommer en uforutsett verkstedsregning på bilen. Pengemarkedsfond er en god spareform å ha som en kortsiktig buffer.
Mellomlang sparing: Skal du spare til noe som er litt frem i tid, for eksempel til et bryllup eller spare opp egenkapitalen til et bil-, hytte- eller båtkjøp og lignende, trenger ikke disse pengene å være tilgjengelig på kort varsel. Du kan ta høyere risiko og dermed også forvente høyere avkastning. Obligasjonsfond og kombinasjonsfond med lav aksjeandel er en passende spareform for sparepenger med mellomlang sparehorisont.

Langsiktig sparing: Skal du spare til pensjon, spare til barn og barnebarn, eller sette av penger som du vil ha frem i tid for å realisere en eller flere drømmer, er dette penger du ikke trenger på en god stund. Disse pengene kan derfor ha relativt høy risiko for å øke sjansen for større fortjeneste på lang sikt.

Aksjefond og kombinasjonsfond med høy aksjeandel er en god måte å plassere sparepenger med en lang sparehorisont.

Spre sparingen, (og dermed risikoen) på ulike spareformer og land og regioner
Hvis du plasserer alle sparepengene dine ett sted, for eksempel i boligen, eller i et aksjefond med et lite geografisk område, for eksempel Norge, kan du være heldig og treffe godt. Men du kan også være uheldig og bomme stygt, noe som vil gi deg langt lavere fortjeneste enn hvis du hadde spredt sparepengene flere steder. Når du sprer sparepengene, reduserer du samtidig risikoen.

Ulike spareformer
Rentebærende plasseringer: Sparer du i banken eller i korte og trygge rentepapirer har dette lavest risiko, men også lavest mulighet for fortjeneste.

Bolig: Sparing i egen bolig er forbundet med risiko fordi boligmarkedet er utsatt for verdisvingninger. Samtidig har du hele tiden mulighet til å bo boligen og nyte fordeler av svært gunstige skatteregler.

Penger i verdiskapende virksomhet: Omfatter aksjer, grunnfondsbevis, utleieeiendom og andre typer andeler. Det er stor risiko for verdisvingninger og enkeltvirksomheter kan gå konkurs og investorene tape penger.

Det er derfor veldig viktig at du sprer sparepengene (og risikoen) på flere virksomheter. Gjennom aksjefond gjør du dette veldig enkelt. Aksjefond er nemlig lovpålagt å spre sine investeringer på minst 16 børsnoterte aksjeselskaper. De fleste aksjefond har betydelig flere selskaper i sin portefølje enn minstekravet i loven.
Les mer på Alt om fond


Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på siste nytt om fondsmarkedet

Ja, takk!