Snart flyttefrist for aksjesparekonto

Har du tenkt å opprette aksjesparekonto, men ikke gjort det ennå? Da bør du gjøre det snarest og i hvert fall før nyttår.

Bernt S. Zakariassen, Adm. dir. i Verdipapirfondenes forening

Før utløpet av 2018 kan du overføre dine eksisterende aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto uten at det utløser skatt på den opparbeidede gevinsten.

Du kan selvfølgelig også opprette aksjesparekonto etter nyttår, men da må du betale skatt av gevinst på eksisterende aksjer og aksjefond som du flytter inn på kontoen. Ordningen med aksjesparekonto trådte i kraft i september 2017, med et overgangsvindu ut 2018 for å flytte inn eksisterende beholdning uten gevinstbeskatning.

Test dine kunnskaper om aksjesparekonto i vår quiz nederst på siden

Hovedfordelen med aksjesparekonto, er at du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond innenfor ordningen uten at det utløser gevinstskatt. Skatten betales først når du tar midler ut av kontoen.

Les mer om aksjesparekonto her.

Flytting mellom tilbydere innen 1. desember

Dersom du ønsker å flytte din beholdning av aksjer eller aksjefond inn på en aksjesparekonto hos en annen tilbyder enn du har i dag, må du være enda raskere ute. Fristen for slik flytting mellom tilbydere går nemlig ut 1. desember i år.

– Årsaken til at denne fristen er satt, er at det tar noe tid å få flyttet midler fra en tilbyder til en annen. For å unngå problemer som kan oppstå dersom selskapene ikke får flyttet over alle midler før overgangsvinduet lukkes 31. desember, har bransjen blitt enige om å sette fristen til 1. desember, sier administrerende direktør Bernt S. Zakariassen i Verdipapirfondenes forening.

Obs! Da 1. desember i år faller på en lørdag, vil fristen for å bestille flytting mellom tilbydere for de fleste i praksis være fredag 30. november. Sjekk hvilke frister som gjelder direkte med din fondstilbyder.

Test deg selv!

Hva kan du om aksjesparekonto?

Ta vår uhøytidelige test for å se om du har fått med deg den viktigste informasjonen om aksjesparekonto.