Invitasjon til webinar: EU-forordning om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon – er vi forberedt?

VFF inviterer til webinar om EUs handlingsplan for bærekraftig finans med spesielt fokus på den nye offentliggjøringsforordningen som trer i kraft neste år.

Dato: Fredag 4. september 2020

Tid: 10.30 til ca. 11.45

Sted: Teams Live Event

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: Senest tirsdag 1. september. Lenke til innlogging vil bli sendt ut til deltakere per e-post dagen før.

I mars 2021 trer den nye forordningen om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon (disclosure-forordningen) i kraft i EU. Forordningen er en del av EUs handlingsplan for bærekraftig finans og stiller krav om at finansmarkedsaktører må opplyse om bærekraft og ESG-risiko på foretaks-, produkt- og porteføljenivå. Forordningen vil bli implementert i norsk rett gjennom EØS-avtalen, og vil således få stor betydning også for VFFs medlemmer. De europeiske tilsynsmyndighetene (ESMA, EIOPA, EBA) har utarbeidet et forslag til delegerte rettsakter til forordningen, som nå er på høring.

Patrik Karlsson er Policy Officer i avdelingen for Investment Management i ESMA og har deltatt i dette arbeidet fra ESMAs side. På webinaret vil han gå igjennom forslaget som de har utarbeidet.

For å knytte dette til norske forhold vil Andreas Lowsow, partner i advokatfirmaet Schjødt, fortelle om på hvilke krav dette stiller til norske forvaltningsselskaper, og forsøke å knytte det opp mot den kommende taksonomien som vil bli innført i EU og Norge.

I tillegg vil Janicke Scheele, leder for ansvarlige investeringer i DNB Asset Management, fortelle om hvordan de jobber med implementering av det nye regelverket og hvilke utfordringer de nå står overfor.

Vi oppfordrer deltakere til å sende inn spørsmål som ønskes stilt på forhånd til ida.aamodt-hansen@vff.no. Det vil også være mulig å stille spørsmål skriftlig underveis i møtet.

Velkommen!

Vennligst merk at det er en begrensning på 250 deltakere.