Complianceseminar 2021

Verdipapirfondenes forening (VFF) inviterer til seminar om compliance og operasjonell risiko 4. november 2021.

Seminaret vil gi deltakerne en oppdatering på relevant regelverk og utfordringer. Hold av dagen, mer informasjon kommer.