Velkommen til complianceseminar 4. november

​Verdipapirfondenes forening (VFF) inviterer til heldagsseminar om compliance og operasjonell risiko.

Seminaret vil gi deltakerne en oppdatering på relevant regelverk, og er en god møteplass for alle som arbeider med compliance i verdipapirfondsbransjen. I år arrangeres seminaret igjen i sin tradisjonelle form, med fysisk oppmøte, der seminaret rundes av med en middag hvor deltakerne kan dele erfaringer og bli bedre kjent.

På programmet står blant annet:

  • EUs bærekraftsregelverk – krav og konsekvenser for kapitalforvaltere
  • Utkontraktering
  • Autorisering av robotrådgivere
  • Nytt fra Finanstilsynet
  • Sikkerhetsarbeid i virksomheten
Last ned fullt program

Om foredragsholderne

Tid: 4. november 2021 kl. 11.00-17.25 med påfølgende middag fra kl. 18:00

Sted: Storebrands lokaler på Lysaker (Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker)
Pris:
3000 kr+mva. for medlemmer, 5000 kr+mva. for ikke-medlemmer (inkluderer lunsj og middag)
Påmelding:
Senest tirsdag 26. oktober

Meld deg på her


Vel møtt!

Eventuelle spørsmål kan rettes til: geir-arne.nyborg@vff.no

Påmeldingsregler:

Påmeldingen er bindende.
Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet, belastes 50 % av påmeldingsavgiften.
Avmelding 3 dager før seminar, eller uteblivelse = full avgift.
Dersom uteblivelse skyldes sykdom, belastes ingen kursavgift, men et gebyr på kr. 750,- til dekning av våre utgifter i forbindelse med deltakeren. Sykdom må dokumenteres med legeattest.
Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.