Norsif og VFF inviterer til webinar om EUs offentliggjøringsforordning

Onsdag 24. februar kl. 09.00-10.00

Norsif og Verdipapirfondenes forening (VFF) har i samarbeid laget en veiledning som kan benyttes som bistand ved implementering av EUs Sustainable Finance Disclosure Regulation (offentliggjøringsforordningen) som trer i kraft 10. mars i EU.

Webinaret vil gi en oversikt over det nye regelverket som er på vei og en praktisk gjennomgang av veiledningen. I tillegg vil vi få høre eksempler på hvordan selskaper jobber med implementeringen i dag.

Dato: Onsdag 24. februar

Tid: kl. 09.00-10.00

Link til webinaret distribueres i forkant til de som er påmeldt.

Påmelding her

Program:

  • Introduksjon til offentliggjøringsforordningen, Line Asker, Finans Norge
  • Gjennomgang av veileder for implementering av EUs offentliggjøringsforordning, Ida Aamodt-Hansen, VFF
  • Slik jobber selskapene med implementering
    • Eksempler fra Alfred Berg, ved Dag A.D. Messelt
    • Eksempler fra Storebrand, ved Frode Aasen

Ordstyrer: Matthew Smith, Norsif

Vel møtt!