Ledig stilling som jurist

Er du jurist, og ønsker gode muligheter for faglig utvikling innenfor et spennende juridisk område som er under stadig utvikling? Vi i Verdipapirfondenes forening søker nå en initiativrik jurist med interesse for finans- og kapitalmarkeder.

Vi er på jakt etter deg som er faglig nysgjerrig, setter deg raskt inn i nye problemstillinger, kommuniserer godt og ønsker å bygge kompetanse innen feltet.

Sentrale arbeidsoppgaver
Arbeidet omfatter blant annet videreutvikling av bransjens selvregulering, kontakt med norske myndighetsinstanser i forbindelse med regelverksutvikling, og service overfor våre medlemmer.

Du vil jobbe tett på medlemsselskapene med problemstillinger tilknyttet gjeldende regelverk og andre juridiske problemstillinger, koordinere endringer i bransjeregulering eller utarbeide høringsinnspill. Dette gir gode muligheter for kompetansebygging. Du vil også få mulighet til å delta i internasjonalt arbeid gjennom samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner og den europeiske bransjeorganisasjonen for kapitalforvaltning (EFAMA).

Det er et bredt spekter av nasjonal og EU-regulering som er relevant for fondsforvaltningsbransjen, og du får muligheten til å bygge bred kompetanse, samtidig som du må ha evnen til å vurdere og prioritere hva man skal se nærmere på.

For tiden er spørsmål knyttet til bærekraft (ESG) særlig relevant på regelverkssiden både i Norge og på EU-nivå.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
  • Master i rettsvitenskap
  • Relevant arbeidserfaring, gjerne innenfor verdipapirfonds- og/eller verdipapirhandelregelverket
  • God muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne, både på norsk og engelsk
  • Gode samarbeidsevner
  • Kvalitetsbevisst og grundig
Vi tilbyr
  • Utviklende og spennende arbeidsoppgaver
  • Konkurransedyktige vilkår og lønn etter avtale
  • Gode forsikringsordninger, samt svært god pensjonsordning
  • Fleksible arbeidstidsordninger og mulighet for delvis bruk av hjemmekontor
  • Et trivelig arbeidsmiljø
Verdipapirfondenes forening holder til i Finansnæringens Hus sentralt i Oslo, sammen med en rekke andre bransjeorganisasjoner innenfor finanssektoren.

Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om stillingen?
Ta kontakt med administrerende direktør Bernt S. Zakariassen, tlf. 934 19 265, eller partner i Capus Grete Andersen, tlf. 911 37 005

Les mer og søk her

Om Verdipapirfondenes forening:

Verdipapirfondenes forening er en bransjeorganisasjon for fondsforvaltningsselskap og selskap som driver porteføljeforvaltning (individuell forvaltning) etter verdipapirhandelloven. Foreningen skal fremme kunnskap og interesse for sparing i verdipapirfond, ivareta medlemmenes interesser overfor myndigheter og andre interessenter, drive faglig veiledning overfor sine medlemmer, utarbeide og håndheve bransjenormer, holde seg oppdatert om internasjonal utvikling innen kapitalforvaltning, herunder være representert i relevante internasjonale fora, og utarbeide felles markedsstatistikk og analyser. Verdipapirfondenes forening er medlem av den europeiske fondsforeningen EFAMA.