Børsfall er helt normalt og dessuten lønnsomt på lang sikt

Tålmodighet lønner seg på en børs som svinger. Det er nemlig svingningene som legger grunnlaget for den ekstra avkastningen aksjemarkedet gir over tid.

Les faktabladet fra Verdipapirfondenes forening i sin helhet her.

Kurssvingningene i aksjemarkedet kan gjøre mange nervøse. Børsfall er aldri hyggelig for oss som sitter med andeler i aksjefond. Men vi må ikke glemme at de er helt normale.

I tillegg er de også helt nødvendige: Den langsiktige meravkastningen i aksjemarkedet kalles ofte for risikopremie, altså en ekstra belønning for å gjennomleve verdisvingningene.

Kursfall fra tid til annen er rett og slett en forutsetning for at vi kan forvente høyere langsiktig avkastning på aksjer enn gjennom andre spareformer.

Figuren i faktabladet viser hvordan Hovedindeksen på Oslo Børs har utviklet seg siden januar 1996. I tillegg vises de daglige kursvariasjonene.

Kursfall over 3 prosent på enkeltdager skaper gjerne store overskrifter, som vi nylig har opplevd. Men tilsvarende kursfall har tross alt forekommet 53 ganger de siste 11 årene. Likevel har børsen steget med over 300 prosent i samme tidsrom.

Timing er kostbart
All erfaring tilsier at å treffe det beste tidspunkt for å gå inn og ut av aksjemarkedet er svært vanskelig selv for proffe forvaltere.

Sparing i aksjefond handler ikke om å sjonglere seg frem til ”lottogevinster” gjennom stadige kjøp og salg av andeler på riktige tidspunkt.

Aksjefond passer best for den langsiktige og tålmodige spareren, ikke spekulanten.

Den største risikoen for deg som sparer langsiktig i aksjefond er ikke å bli med på nedturene, men at du går glipp av oppturene.

På lang sikt stiger aksjemarkedene mer enn de faller. Aksjemarkedets natur er slik at børsene løpende setter nye rekorder, ispedd midlertidige kursfall.