​Nordmenn strømmet til aksjefond i november

Ola og Kari nettotegnet aksjefond for over 1 milliard kroner i november. Det er det høyeste månedsbeløpet som er registrert så langt i år.

Totalt nettotegnet de norske personkundene for 2,18 milliarder. I tillegg til aksjefond gikk 804 millioner inn i ulike rentefond og 323 millioner i kombinasjonsfond.

Norske personkunder har nå 180 milliarder kroner plassert i norske verdipapirfond. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

– Med tanke på nordmenns muligheter til å kunne oppnå langsiktig realavkastning på sin sparing, er det bra at trenden med økt interesse for aksjefond ser ut til å fortsette, sier administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen.

Institusjonskundene justerte

Institusjonskundene* hadde en total nettoinnløsning på 21 milliarder kroner i november. 19 av disse milliardene ble innløst i rentefond. Det høye tallet er imidlertid i stor grad påvirket av reallokeringer som livselskapet i DNB-konsernet har foretatt.

Utenlandske kunder solgte

De utenlandske kundene solgte aksjefond for 1,3 milliarder kroner. Totalt har disse kundene nå 106 milliarder kroner plassert i norske verdipapirfond.

Ved utgangen av måneden var den samlede forvaltningskapitalen for samtlige kundegrupper 911 milliarder kroner.

Hele statistikken fra siste måned

Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 (Pressefoto til nedlasting her)
Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen,ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

*) Norske institusjonskunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

**) «Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).