Økt skjermingsrente gir likere beskatning

Jeg mener at for å oppnå målet om at like spareprodukter skal beskattes likt, må skjermingsrenten som et minimum opp med ett prosentpoeng fra dagens nivå.

Les mer