Fondsparing er trygt

Sparer du i verdipapirfond er du godt beskyttet som forbruker igjennom kontrakten du inngår med forvaltningselskapet.

Verdipapirfond er velregulerte spareprodukter og såkalt «gjennomsiktige». Det vil si at selskapet du kjøper fond av plikter å oppgi informasjon om blant annet fondets risiko, hvilke kostnader som påløper, hvilke verdipapirmarkeder fondet investerer i og hvilken netto avkastning fondet har gitt.

Som kunde får du dermed løpende oversikt over hvor pengene dine er investert, hva det koster deg og hvilken avkastning du til enhver tid sitter igjen med - etter at alle kostnader er trukket fra.

Vær bevisst på kostnadene
Sparing i verdipapirfond er ikke gratis, men det er enkelt å skaffe seg oversikt over og sammenligne kostnadene mellom ulike leverandører. Hva et fond koster er en viktig faktor når du skal velge fond, men ikke det eneste. De viktigste kostnadene er følgende:

Årlig forvaltningshonorar: Dette går til forvaltningsselskapet, og er selskapets betaling for å forvalte og administrere midlene i fondet. Oppgis i prosent.

Dette er kostnader når fondet kjøper og selger ulike verdipapirer. Nivået på disse kostnadene varierer avhengig av eventuelle endringer i fondets portefølje.

Tegningsgebyr og innløsingsgebyr: Dette er noe du eventuelt må betale når du tegner (kjøper) og innløser (selger) fondet. Tegningsgebyr og innløsingsgebyr oppgis i prosent og trekkes fra summen du kjøper eller selger for. Stadig flere fond har imidlertid fjernet disse gebyrene.


Les mer om fondsparing på Alt om fond