Sparingen til individuell pensjonssparing (IPS) halvert i 2022

I 2022 sparte nordmenn totalt 1,4 milliarder kroner, ned 50 prosent fra året før. – Regjeringen har fått det resultatet de ønsket seg. Pensjonssparingen er halvert. Endringen i regelverket er svært uheldig spesielt for arbeidstakere som ikke har en god kollektiv pensjonsordning gjennom jobben, kommenterer Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

Les mer

Årsstatistikk 2022: Positiv avslutning på et turbulent år

Etter et turbulent år med flere måneder med nettosalg endte 2022 med en samlet nettotegning på totalt 3,6 milliarder kroner. Nettotegningen tok seg opp igjen mot slutten av året, og i desember ble det totalt nettotegnet verdipapirfond for 8 milliarder kroner.

Les mer