Norske personkunders nettotegning i aksjefond er historisk stor

Det har vært rekordhøye kjøp i norske verdipapirfond i første halvår i år, med nettotegninger på totalt 58,8 milliarder kroner. Aksjefond har utmerket seg som spesielt populære, med nettotegninger på 43,3 milliarder kroner så langt i år. Av dette har norske personkunder nettotegnet aksjefond for 21,2 milliarder kroner.

Les mer

Rekordmange nordmenn sparer fast i fond

I 2023 ble det opprettet hele 165 711 nye spareavtaler. Det betyr at det nå er etablert 1 738 502 spareavtaler i verdipapirfond i Norge. De siste fem årene har det blitt etablert mer enn 800 000 nye spareavtaler i fond. Det gir en økning på over 90 prosent på fem år! Kvinner opprettet flere nye avtaler (86 028) enn menn (79 683) i 2023, og stod dermed for 52 prosent av økningen i antall spareavtaler.

Les mer