Hvordan spare i fond

Verdipapirfond er et trygt og lønnsomt spareprodukt som er tilpasset sparing for folk flest. Du som sparer i verdipapirfond er sikret god forbrukerbeskyttelse og du oppnår god balanse mellom avkastning, risiko og kostnader. Men hvordan komme i gang?

Fondssparing på 123

  Her er tre enkle kom-i-gang-råd for deg som skal starte sparing i fond:

   1. Gå gradvis inn

   1. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto.

   2. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

   En fast månedlig spareavtale er enkelt og reduserer risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunkt for kjøp.

   1. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto.

   2. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

   2. Sitt lenge

   1. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

   Høst så mye av den forventede langsiktige meravkastningen som du kan og steng støyen ute underveis. 

   1. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

   3. Gå gradvis ut

   1. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

   Ved å ta ut pengene gradvis står pengene så lenge som mulig i verdipapirmarkedet og du reduserer risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunkt for salg av andeler. Mange fondsselskaper tilbyr faste uttaksavtaler der dette ordnes automatisk. 

   1. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

   1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

   2. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

   Hvor kjøper jeg fond?

   Du kan kjøpe verdipapirfond661f091cec022 direkte hos et fondsforvaltningsselskap661f091cec066 eller hos en distributør som selger fond fra ulike fondsleverandører. 

   Det er enkelt å kjøpe og selge fondsandeler. Elektronisk etablering av kundeforhold, legitimasjonskontroll og signering av kjøp og salgsordre med BankID har gjort det enda enklere. 

   1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

   2. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

   1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

   2. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

   3. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

   Hvilket fond skal jeg velge - råd og veiledning

   De fleste forvaltningsselskapene tilbyr fyldig veiledning på sine hjemmesider som hjelper deg å velge fond og fondstype som passer for deg og ditt sparemål. Slik veiledning er ikke personlig, men mer generelle råd om hvilke fond som kan passe for deg og ditt formål. 

   Hva som er riktig fond for deg avhenger av sparehorisont, risikotoleranse og økonomisk situasjon forøvrig.

   Mange fondsforvaltningsselskap661f091d02f00 og distributører har også tilbud om investeringsrådgivning, der du kan få en personlig anbefaling av en rådgiver om å plassere midler i et eller flere bestemt verdipapirfond.

   1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

   2. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

   3. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

   Om rådgivningssamtalen

   1. IPS står for individuell pensjonssparing og er en langsiktig spareform til egen pensjon med skattefordeler.

   Det kan være lærerikt og lønnsomt å snakke med en eller flere rådgivere før du tar beslutninger om sparingen din. Her får du noen tips661f091d0ad66 til rådgivningssamtalen: 

   1. IPS står for individuell pensjonssparing og er en langsiktig spareform til egen pensjon med skattefordeler.

   Kan jeg stole på rådgiveren?

    Finansnæringen har utarbeidet en felles autorisasjonsordning for finansielle rådgivere. Ved å bruke en autorisert rådgiver er du sikret at personen har tilstrekkelige kunnskaper til å kunne gi råd om finansielle plasseringer.

    Rådgiveren er forpliktet til å innhente en rekke opplysninger om deg og din økonomiske situasjon før vedkommende kan gi noen konkrete anbefalinger. Loven stiller krav om at rådgiveren kan dokumentere at plasseringen er hensiktsmessig og egnet for en person i din økonomiske situasjon.

     Hva skal jeg spørre om?

     1. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

     2. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

     Disse spørsmålene bør rådgiveren din (og deretter du) kunne svare klart og tydelig på:

     • Hvorfor er dette fondet riktig for deg?
     • Hvordan passer dette fondet inn i helheten av sparingen din?
     • Hvilken risiko661f091d19b5a og avkastning661f091d19b71 kan du forvente i dette fondet?
     • Hvor mye koster det å spare i dette fondet?
     • Hvordan har dette fondet prestert sammenlignet med andre fond i samme fondsgruppe?
     1. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

     2. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

     Må jeg betale for rådgivingen?

     1. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

     Mange distributører tilbyr rådgivning i tilknytning til fondsdistribusjon. Distributører som er uavhengige av forvaltningsselskap661f091d20fa9 tar betalt direkte av deg for rådgivningen, som regel en prosentsats av beløpet du ønsker å plassere. Distributører som er tilknyttet et forvaltningsselskap eller et finanskonsern tar ikke betalt direkte av deg for rådgivningen. De er dermed ikke uavhengige, i den forstand at de ikke mottar betaling fra deg som kunde, men fra leverandøren av fondsproduktet du kjøper.

     Hvis du ikke ønsker å betale for uavhengig rådgivning kan det derfor være lurt å snakke med flere kunderådgivere fra ulike selskaper før du bestemmer deg.

     1. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

     1. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

     2. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

     Hva sparer du til? 

     Du trenger ikke vite nøyaktig hva du sparer til. Noen ønsker økonomisk trygghet hvis noe uforutsett skulle skje, eller muligheten til å støtte barn eller barnebarn, realisere en drøm eller spare til pensjon.

     Hvilken spareform som er best for deg, kommer imidlertid an på hvor lenge du har tenkt å spare og hvor stor risiko661f091d2823a du er villig til å ta.

     Om du har tenkt å spare lenge for å ha mer å rutte med en gang i fremtiden, kan det for eksempel være lurt å ha en større andel i aksjer enn om du har et konkret sparemål ikke så langt frem i tid. 

     1. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

     2. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

     Spørsmål om kjøp og salg av fond:

     Hvor mye må jeg kjøpe for?

     1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

     2. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto.

     3. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

     4. Et rentefond er et fond som etter vedtektene skal plassere midler i andre verdipapirer enn aksjer, det vil si rentebærende papirer. Rentefondene deles inn i obligasjonsfond, pengemarkedsfond og andre rentefond.

     5. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

     6. Verdipapirfondenes forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

     Alle verdipapirfond661f091d3a75b har et minste tegningsbeløp. Hva som er minste tegningsbeløp varierer en god del mellom ulike fondsforvaltningsselskap661f091d3a77b og fondstyper. Laveste tegningsbeløp for et aksjefond661f091d3a7ca som markedsføres overfor privatpersoner varierer som regel fra et par hundre kroner og oppover. For rentefond661f091d3a78f vil beløpet som regel variere fra noen tusen kroner og oppover.  

     Noen fondsselskap har et større minstebeløp som gjelder kun første gang du kjøper andeler i ett av fondene som selskapet forvalter. Etter førstegangsinnskudd eller opprettelse av spareavtale661f091d3a764 gjelder vanlig minstebeløp.    

     Minste tegningsbeløp ved opprettelse av spareavtale er som regel lavere.

     Informasjon om minste tegningsbeløp for ulike fond kan du finne på forvaltningsselskapets hjemmeside. 

     1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

     2. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto.

     3. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

     4. Et rentefond er et fond som etter vedtektene skal plassere midler i andre verdipapirer enn aksjer, det vil si rentebærende papirer. Rentefondene deles inn i obligasjonsfond, pengemarkedsfond og andre rentefond.

     5. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

     6. Verdipapirfondenes forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

     Hva koster det å kjøpe og selge fond?

     1. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

     2. Forvaltningshonorar er det forvaltnings- og administrasjonsgebyr som daglig belastes verdipapirfondet. Forvaltningshonoraret, som betales av den enkelte andelseier oppgis som en årlig prosentsats.

     Noen forvaltningsselskap661f091d41ea2 og distributører tar et gebyr ved kjøp eller salg av andeler. Gebyret uttrykkes i prosent og trekkes fra summen du kjøper eller selger for. Stadig flere fond har imidlertid fjernet disse gebyrene, slik at det eneste du betaler er det årlige forvaltningshonoraret. Les mer om kostnader her.

     1. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

     2. Forvaltningshonorar er det forvaltnings- og administrasjonsgebyr som daglig belastes verdipapirfondet. Forvaltningshonoraret, som betales av den enkelte andelseier oppgis som en årlig prosentsats.

     Hvor ofte kan jeg kjøpe og selge andeler?

     1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

     2. IPS står for individuell pensjonssparing og er en langsiktig spareform til egen pensjon med skattefordeler.

     I et verdipapirfond661f091d4924a er det ingen bindingstid og du kan kjøpe og selge andeler i de fleste fond hver dag, bortsett fra lørdag, søndag og helligdager. 

     Du kan selge andeler så mange ganger du ønsker i året. Ønsker du regelmessige uttak er det enklere å opprette en såkalt uttaksavtale.

     Pensjonssparing i IPS

     Har du en konto for individuell pensjonssparing (IPS) kan du ikke ta ut pengene før ved pensjonsalder.Les mer om ordningen her.

     1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

     2. IPS står for individuell pensjonssparing og er en langsiktig spareform til egen pensjon med skattefordeler.

     1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

     2. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

     3. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

     Hvordan har det gått med fondet mitt?

     Verdipapirfondenes forening har en fondsdata-oversikt på sine nettsider hvor du finner informasjon om avkastning, risiko661f091d502f9 og kostnader for dine fond, eller du kan sammenligne andre fond. 

     Fondsforvalteren din har også informasjon om dette på sine nettsider. Der får du også informasjon om dine kjøp og salg og beholdning i de ulike fondene.

     Viktigst å delta

     I en verden med mange fond vil det alltid være slik at noen fond har gitt mer avkastning661f091d5030f enn andre.

     Men selv om ditt fond ikke ligger på topp i rangeringene betyr ikke det at du har gjort et dårlig sparevalg. På ulike tidspunkt og for ulike tidsperioder vil det svært ofte være ett eller flere fond som har gjort det bedre enn det fondet du har valgt. I neste periode er det kanskje ditt fond som ligger på topp.

     1. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

     2. Risiko betyr ganske enkelt at det knytter seg usikkerhet til det forventede utfallet av en fremtidig hendelse. Det finnes ulike typer risiko. Se egen omtale av bransjerisiko, forvalterrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, renterisiko, selskapsrisiko og valutarisiko.

     3. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

     Bytt fond uten å måtte skatte av eventuell gevinst

     Aksjesparekonto