Sikre deg en trygg og komfortabel alderdom

Verdipapirfond er svært velegnet for sparing til pensjon. Hvis du ønsker å ha mer å rutte med som pensjonist enn det du kan regne med å få fra folketrygden og pensjonsordningen via arbeidsgiver, er det lurt å spare i tillegg.

 1. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto.

 2. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 3. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 4. Verdipapirfondenes forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

 5. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

 6. IPS står for individuell pensjonssparing og er en langsiktig spareform til egen pensjon med skattefordeler.

Start sparingen tidlig nok

De fleste starter pensjonssparingen «for alvor» i 30-årene eller tidlig i 40-års alderen. Dette er naturlig. Det er først da de fleste har opparbeidet seg det nødvendige økonomiske handlingsrommet som gjør at man kan sette av penger til månedlig pensjonssparing. Men mange venter nok lenger enn de bør, og starter sparingen senere enn de kunne ha gjort.

Det finnes ikke et fasitsvar på når du bør begynne å spare til egen pensjon, eller hvor mye du bør spare hver måned. Vi har alle ulike forutsetninger for å starte sparing til pensjon, blant annet fordi vi kan ha ulik inntektsutvikling i løpet av livet, ulik gjeldsbelastning og ikke minst være i ulike livssituasjoner. Alle må likevel - uavhengig av hvilken situasjon man er i – ta ansvar for sin egen økonomi. Du er din egen økonomisjef og bør fra tidlig voksen alder av ha et bevisst forhold til planlegging av din langsiktige økonomi. Også pensjonisttilværelsen, selv om det kan synes uendelig lenge til.

Slik gjør du det:

Start med å skaffe deg oversikt over hvilken inntekt du kan regne med fra folketrygden og pensjonsordning fra arbeidsgiver og legg deretter en plan for ditt økonomiske liv. Så fort du har en plan, vil du få et mer bevisst og disiplinert forhold til egen økonomisk planlegging.

Tenk helhetlig!

Se på økonomien din som en helhet. Nedbetaling av gjeld, både boliglån og andre lån, er også en form for sparing. Har du dyr gjeld kan dette til og med være den mest lønnsomme spareformen. Det gir for eksempel ikke mening å spare til pensjon hver måned så lenge du har dyr gjeld, som for eksempel kredittkortgjeld. Da vil gjeldsrentene være langt høyere enn avkastningen du kan regne med å oppnå på pensjonssparingen. For de fleste vil følgende økonomiske handlingsregel være fornuftig:

 • Kvitt deg først med dyr forbruks- og kredittkortgjeld. Betal ned den dyreste gjelden først.
 • Opparbeid deg en fornuftig buffer med lett tilgjengelig kapital, slik at du kan møte mindre, uforutsette utgifter uten å måtte ty til for eksempel dyr forbruksfinansiering.
 • Vi anbefaler også at du nedbetaler boliglånet til et nivå som gjør at du kan betjene lånet selv om du skulle oppleve midlertidig inntektsbortfall, for eksempel på grunn av arbeidsledighet.

Når du har tatt disse stegene bør du være klar til å starte pensjonssparingen.

La pengene arbeide for deg - snøballeffekten

Jo senere du starter sparingen, jo mer må du sette av til sparing hver måned for å oppnå samme pensjonsutbetaling når du blir pensjonist. Dette skyldes blant annet at de som starter å spare tidlig får god drahjelp av den såkalte "rentes rente effekten". Kort fortalt betyr dette at den årlige avkastningen du oppnår i aksjemarkedet reinvesteres i markedet og gir ytterligere avkastning. Denne «snøballeffekten» gjentar seg hvert år og kan gi et betydelig ekstramoment i sparingen din. Jo tidligere du starter sparingen, jo større blir snøballen.

Spar til pensjon i aksjefond

Sparing til din egen alderdom er den mest langsiktige sparingen du gjør. Jo lengre perspektiv du har på sparingen, desto viktigere er det å ha en høy andel aksjer i sparingen. Vi anbefaler derfor at du velger aksjefond6652b0a14e597 til din pensjonssparing, og eventuelt trapper ned aksjeandelen når pensjonsalderen nærmer seg. Alle tilbydere av verdipapirfond6652b0a14e55f har et godt utvalg av aksjefond.

Årlig gjennomsnittlig avkastning6652b0a14e5d3 i aksjesparing ligger som regel mellom 2 og 4 prosentpoeng høyere enn for eksempel banksparing. Selv denne relativt lille forskjellen i avkastning per år vil over tid ha stor betydning for hvor mye du får å rutte med når du blir pensjonist. Tenk på «snøballen» som ruller.

IPS6652b0a14e5eb - Skattefavorisert individuell sparing til pensjon

I 2017 trådte en ny og forbedret ordning for individuell pensjonssparing (IPS) i kraft som gjør at den enkelte gis bedre mulighet til å spare til egen pensjon.

I ordningen kan du spare inntil 15 000 kroner i året og få fradrag i ligningen på det innbetalte beløpet. Skatten betales først når du tar pengene ut igjen ved pensjonsalder, og da til samme sats som fradraget. Innestående midler i ordningen er unntatt formueskatt og det er ikke satt noe tak for samlet sparing i ordningen.

Mangler du disiplin til å spare? Opprett en spareavtale!

Det er lett å falle for fristelsen til å bruke opp det som står igjen på kontoen når alle regninger er betalt. For de av oss som ikke er utstyrt med jerndisiplin er det derfor smart å opprette en fast spareavtale. Med en spareavtale6652b0a14e4d8 blir du trukket et fast sparebeløp hver måned. Sett trekkdatoen til dagen etter lønnsutbetaling, og du er i gang med sparingen (nesten) uten at du merker det. Du velger selv hvilket beløp du vil spare hver måned.

 1. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto.

 2. Et verdipapirfond er en kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet, og der forvaltningen og ulike administrative forhold utføres av et forvaltningsselskap. Forvaltning av verdipapirfond er underlagt konsesjon og tilsyn av Finanstilsynet.

 3. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.

 4. Verdipapirfondenes forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

 5. Avkastning er det du har tjent (eller tapt) på en investering. I et verdipapirfond er avkastningen det samme som verdiendringen på dine fondsandeler over en bestemt periode, for eksempel ett år.

 6. IPS står for individuell pensjonssparing og er en langsiktig spareform til egen pensjon med skattefordeler.

Start spareavtale i dag

Spareavtale