Den lille fondshåndboken

Fondshåndboken er din guide til sparing i verdipapirfond. Vi viser deg hvorfor du bør spare i fond, hva du bør tenke på og hvordan du kommer i gang.

Vanskelige ord og uttrykk enkelt forklart

Fondshåndboken: Ordliste