Nyheter

Norske personkunder nettokjøpte rentefond i august

Det ble totalt nettotegnet verdipapirfond for 3 milliarder kroner i august. Norske personkunder sto for om lag 1 milliard, hvorav 1,9 milliarder ble plassert i rentefond. Nettotegningen i aksjefond var negativ for første gang siden mars, og endte på -0,8 milliarder.

Les mer

VFF innskjerper krav til offisiell rating for rentefond

VFF innskjerper kravene til offisiell rating for fond som i henhold til foreningens bransjestandard er klassifisert som likviditets- og obligasjonsfond. I 2020 ble dette gjort for industripapirer (inkl. kraft). Nå gjøres det tilsvarende for bank- og finanspapirer.

Les mer

Rolig måned for norske fondsparere

Mai ble en rolig måned for norske fondsparere. Norske personkunder nettotegnet for 0,6 milliarder. Totalt ble det nettosolgt verdipapirfond for 4,2 milliarder kroner i mai.

Les mer