Nyheter

Kvinner i frontfinans trives og ønsker å bli i bransjen

Nettverket Kvinner i frontfinans (KIFF) har nylig gjennomført en ny spørreundersøkelse blant kvinner i frontfinans, som blant annet viser at kvinner trives og ønsker å bli. Målet med undersøkelsen var å kartlegge kvinners syn på frontfinans som en karrierevei.

Les mer