Nyheter

Rekordhøy tegning i aksjefond i november

Personkundene nettotegnet aksjefond for 4,8 milliarder kroner i november. Det er det høyeste tallet som er registrert i en enkeltmåned. Totalt endte nettotegningen i verdipapirfond på 5,6 milliarder kroner forrige måned.

Les mer