Presentasjoner

Fondsdagen 2019

Torsdag 28. mars arrangerte VFF Fondsdagen 2019 på Hotel Bristol. Her kan du laste ned presentasjonene fra dagen.

Les mer

Complianceseminar 2018

Årets heldagsseminar om compliance og operasjonell risiko ble avholdt 6. september 2018 i DNBs lokaler i Bjørvika. Presentasjonene fra dagen kan du nå laste ned her.

Les mer

Fondsdagen 2018

Onsdag 14. mars arrangerte VFF Fondsdagen 2018 på Hotel Bristol. Her kan du laste ned presentasjonene fra dagen.

Les mer

Complianceseminar med VFF 2017

18. september 2017 arrangerte Verdipapirfondenes forening heldagsseminar om compliance og operasjonell risiko i Storebrands lokaler på Lysaker.

Les mer

Fondsdagen 2017

VFF arrangerte bransjens årskonferanse, Fondsdagen 2017, torsdag 30. mars. Her kan du laste ned presentasjonene fra dagen.

Les mer

Fondsdagen 2016

VFF arrangerte bransjens årskonferanse, Fondsdagen 2016, den 20. april. Her kan du laste ned presentasjonene fra dagen.

Les mer

Skatteseminar med PWC

VFF og PWC arrangerte et skatteseminar om de nye skattereglene for fond den 15. desember 2015.

Les mer

Fondsdagen 2015

Onsdag 18.mars arrangerte VFF Fondsdagen 2015 på Hotel Bristol.Her kan du laste ned presentasjonene fra Fondsdagen 2015.

Les mer

- Nordmenn undervurderer risikoen i boligmarkedet

I løpet av første halvår ble det nettotegnet verdipapirfond for 27 milliarder kroner, og forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond steg til 608 milliarder kroner. Samtidig viser en undersøkelse at Ola og Kari har større tro på boligmarkedet enn aksjemarkedet.

Les mer

Årsstatistikk 2011

Det ble nettotegnet verdipapirfond for 25 milliarder kroner i løpet av 2011. Av dette stod norske institusjonelle kunder for 17,3 milliarder kroner, personkunder for 6,4 milliarder kroner, mens utenlandske kunder stod for 1,7 milliarder kroner.

Les mer

1. halvår 2011: 39 milliarder kroner inn i verdipapirfond

Det ble tegnet verdipapirfond for 39 milliarder kroner mer enn det ble innløst (nettotegning) i første halvår 2011. Personkunder nettotegnet verdipapirfond for 7,7 milliarder kroner i løpet av halvåret. Av dette gikk 3,7 milliarder kroner inn i aksjefond, 1,4 milliarder kroner i kombinasjonsfond og 2,7 milliarder kroner i rentefond.

Les mer