Webinar om VFFs reviderte markedsføringsstandard

Verdipapirfondenes forening inviterte til webinar om revidert bransjestandard for markedsføring av verdipapirfond torsdag 24. mars 2022.

Presentasjonen fra webinaret kan lastes ned her:

Ny markedsføringsstandard, ved Geir-Arne Nyborg, rådgiver i Verdipapirfondenes forening

Opptak fra webinaret finner du her:

Om webinaret:

Styret i Verdipapirfondenes forening har besluttet å legge frem et forslag til revidert bransjestandard for markedsføring av verdipapirfond på foreningens generalforsamling den 31. mars 2022, med planlagt ikrafttredelse 1. april 2022.

Bakgrunnen for revisjonen av markedsføringsstandarden er at den europeiske tilsynsmyndigheten ESMA (European Securities and Market Authority) har kommet med retningslinjer for markedsføring av fond. Disse retningslinjene inneholder relativt detaljerte krav til opplysninger som skal gis i markedsføringen på overordnet nivå. Det er tilleggskrav dersom man gir informasjon om elementer som historisk og fremtidig avkastning, både knyttet til hvilken informasjon som skal gis, og hvordan den skal gis.

Den reviderte bransjestandarden tar sikte på å ivareta ESMAs retningslinjer, men beholder strukturen og oppbygningen fra tidligere, og er ikke like detaljerte og gjentakende som retningslinjene på alle punkter. Samtidig er det deler av ESMAs retningslinjer der innholdet er uklart og gjenstand for tolkning (hvor foreningens markedsføringsutvalg vil ha en rolle), og der praksis vil måtte tilpasses i tråd med avgjørelser fra norske og europeiske tilsynsmyndigheter.

På webinaret ble det gitt en gjennomgang av de viktigste endringene i markedsføringsstandarden, med vekt på punkter man bør være særlig oppmerksomme på. Målgruppen er de som er ansvarlig for etterlevelse av bransjestandarden i det daglige, og andre som jobber med utforming av markedsføringsmateriell for verdipapirfond.