Complianceseminar 2. november 2023

Torsdag 2. november 2023 arrangerte VFF sitt årlige complianceseminar. Programmet fra dagen finner du her.

Nytt fra Finanstilsynet
Britt Hjellegjerde, seksjonsleder i Finanstilsynet

Etterleve morgendagens regulatoriske IKT-krav og compliance sin rolle når DORA inntreffer
Andreas Fredriksen, PwC

Bruk av kunstig intelligens i finansnæringen
Ingeborg Frøysnes, spesialrådgiver politikk og digitalisering i Finansforbundet

Hvordan kan kunstig intelligens brukes i risk management og compliance i forvaltningen av verdipapirfond
Nils K. Einstabland, advokat i Selmer

Bærekraft – siste nytt om regelverk og håndtering av risiko for grønnvasking
Tore Mydske og Ingrid Solum, advokater i Thommessen

Praktisk om utelukkelse av selskaper fra porteføljen
Kiran Aziz, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning

Depotmottakers rolle og erfaringer
Jon Ole Garpestad, leder depotmottaker i DNB

Hva er i vente fra EU
Kjersti Trøbråten og Didrik Løvvik, advokat og advokatfullmektig i Wiersholm

For å få tilsendt presentasjoner ta kontakt med: solveig@vff.no