Complianceseminar 19. oktober 2022

Onsdag 19. oktober 2022 arrangerte VFF sitt årlige complianceseminar. Presentasjoner fra dagen finner du her.

Nytt fra Finanstilsynet
Britt Hjellegjerde, seksjonsleder i Finanstilsynet

Avvikling av inntektsdelingsavtaler med kunder – hvordan tilpasse seg ny forvaltningspraksis?
Karl Rosén, advokat og partner i Arntzen de Besche

EUs nye lovgivning om digital operasjonell motstandsdyktighet (Digital Operational Resilience Act (DORA))
Olav Johannessen, seksjonssjef IT og betalingstjenester, Finanstilsynet

Produktgodkjenningsprosess – hva må forvaltningsselskapene særlig være oppmerksomme på?
Kjersti T. Trøbråten, advokat og partner i Wiersholm

Veilledning om PRIIPs nøkkelinformasjon
Erlend Lundgren, Verdipapirfondenes forening

Praktisk implementering av anti-hvitvasking – risiko og ansvar
Trude Eidsheim, Depot & AML, Nordic Corporate Bank

EBAs nye retningslinjer om compliancefunksjonens rolle og ansvar for anti-hvitvasking
Snorre Nordmo og Stina Tveiten, advokater i Wikborg Rein

For å få tilsendt presentasjoner fra dagen, ta kontakt med: solveig@vff.no