Faktablad

Årsstatistikk 2022: Positiv avslutning på et turbulent år

Etter et turbulent år med flere måneder med nettosalg endte 2022 med en samlet nettotegning på totalt 3,6 milliarder kroner. Nettotegningen tok seg opp igjen mot slutten av året, og i desember ble det totalt nettotegnet verdipapirfond for 8 milliarder kroner.

Les mer