Faktablad

34.000 nye spareavtaler i fond

Nordmenn opprettet nesten 34.000 nye spareavtaler i fond i fjor. Det månedlige sparebeløpet økte med 18 kroner i snitt til 914 kroner. Ved årsskiftet gikk 182.000 spareavtaler (21 prosent) gjennom en aksjesparekonto.

Les mer

Nordmenn opprettet 25.000 spareavtaler i fond

Stadig flere starter avtaler om fast sparing i verdipapirfond. I fjor ble det opprettet 25.000 nye slike avtaler. Totalt spares det nå 717 millioner kroner i aksje– og kombinasjonsfond gjennom spareavtaler hver måned.

Les mer

​60.000 nye spareavtaler i fond i fjor

Stadig flere nordmenn ser nytten av å starte fast månedlig sparing i fond. I løpet av 2015 ble det startet over 60.000 nye slike spareavtaler, en økning på 8,7 prosent fra året før.

Les mer

Flere unge har spareavtaler i fond

Antall spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond har økt med 11 prosent det siste året. Det er særlig de mellom 25-39 år som har økt sin sparing.

Les mer

-Kvinner må våkne opp av pensjonsdrømmen

Færre kvinner enn menn har spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond, og i tillegg har kvinnene lavere månedlige sparebeløp enn menn. Dette er bekymringsfullt, mener Verdipapirfondenes forening.

Les mer

Rekordstore spareavtaler i 2012

Den gjennomsnittlige spareavtalen i aksje- og obligasjonsfond har aldri vært høyere enn i 2012.– Spareavtaler gir disiplinert og fornuftig sparing sier Lasse Ruud, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

Les mer

Nordmenn har tjent 3,2 milliarder på spareavtaler

Ved å beholde spareavtalene sine har norske aksjefondssparere dratt stor nytte av nedgangsperioden. På denne måten fortsatte de nemlig løpende å kjøpe seg inn i aksjemarkedet da kursene, sett i ettertid, var lave.

Les mer

Kan tape stort på urealistiske forventninger til aksjefond

En undersøkelse gjennomført av Synovate for norsk fondsbransje avdekker at mange har urealistiske forventninger til fremtidig avkastning i aksjefond. Mens mange av fondskundene har urimelig høye forventninger til fremtidig avkastning har mange av ikke-fondskundene urimelig lave forventninger. Begge deler er like problematisk

Les mer

Skatteregler i fond 2009

Denne analysen gir en kortfattet oversikt over de sentrale skatte- og avgiftsreglene for andelseiere i verdipapirfond og generell informasjon om hvordan du kan tilpasse deg skattereglene i din fondssparing.

Les mer

Færre månedlige spareavtaler, men høyere snittbeløp

Siden september 2008 er antall spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond redusert med 8 prosent, viser VFFs årlige spareavtalestatistikk. Samtidig har det månedlige sparebeløpet økt med 4 prosent. Hver måned tegnes det for 450 mill. kr. i aksje- og kombinasjonsfond gjennom spareavtaler.

Les mer

Vendepunkt i nordmenns aksjefondssparing

Norske personkunder har nå lagt bak seg et helt år med sammenhengende positiv nettotegning i aksjefond. Aldri tidligere har de hatt vedvarende positiv nettotegning over så lang tid, og dette kommer attpåtil i kjølvannet av den verste perioden i det globale aksjemarkedet i moderne tid.

Les mer

Spareavtaler og børsfall

Aksjefondssparere med spareavtale har håndtert børsfallet til dels svært ulikt: VFFs månedlige befolkningsundersøkelser* viser at det er litt flere som har stoppet enn startet spareavtale siden finanskrisen slo inn for fullt. Men blant de gjenværende faste sparerne er det flere som har økt enn redusert sitt sparebeløp.

Les mer

Fondssparing i krisetider

Her kan du lese foreningens refleksjoner om aksjefondssparing i perioder med kraftige kursfall i aksjemarkedene.

Les mer

Tenk langsiktig og spar arveavgift

Fra og med 2008 er det blitt enklere å sette opp en planmessig overføring av formue til arvinger gjennom fast sparing i for eksempel aksjefond. Dette kan spare arvingene for betydelige beløp i arveavgift.

Les mer

Hvorfor du bør kjøpe høns også i regnvær

Hver gang aksjemarkedene faller opplever vi at en rekke eksperter råder folk til ikke å sette nye penger i aksjefond, men å avvente. De sår i fruktbar jord: Statistikken viser nemlig at vi nordmenn tegner mindre i aksjefond enn normalt i perioder med fallende aksjemarkeder. Dette sparemønsteret svekker vår langsiktige avkastning.

Les mer

Enkel, fleksibel og lønnsom barnesparing

Å spare en fast sum i aksjefond hver måned til barna er en enkel, fleksibel og lønnsom måte å bygge opp startkapital som kan hjelpe barna inn på boligmarkedet, finansiere studier eller betale for førerkort.

Les mer

Unngå fallgruvene i egen pensjonssparing

Mange av oss vil ønske å ha mer å rutte med som pensjonist enn det vi kan regne med å få fra folketrygden og pensjonsordning fra arbeidsgiver. I så fall må vi spare på egenhånd. Ved å følge to enkle kjøreregler unngår vi de største fallgruvene ved egen sparing til pensjon.

Les mer