Ny undersøkelse: Rekordmange nordmenn investerer i aksjefond

Andelen nordmenn som sparer i fond har aldri vært høyere enn i 2024. En betydelig økning har blitt registrert blant personer i aldersgruppen 30-39 år.

Hele 50 prosent av befolkningen har nå penger plassert i aksjefond, viser en undersøkelse gjennomført av Opinion for VFF.

Hele 50 prosent av befolkningen har nå penger plassert i aksjefond, viser en ny undersøkelse gjennomført av Opinion for Verdipapirfondenes forening (VFF). Dette er en økning på 2 prosentpoeng fra året før, og den høyeste andelen som er målt siden starten av de årlige undersøkelsene i 2001. Andelen har økt hvert år siden 2017. Andelen har økt både for kvinner og menn, men fortsatt er det flere menn enn kvinner som sparer i aksjefond, hhv. 54 prosent blant menn og 46 prosent blant kvinner.
– De siste årene har vi sett en betydelig vekst i andelen av befolkningen som har plassert penger i aksjefond, fra 1 av 3 til nå annenhver nordmann. Med tanke på at renteøkninger og inflasjon har redusert husholdningenes muligheter til å spare, er resultatet fra årets undersøkelse kanskje litt overraskende, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Kilde: MMI (2001-206). Opinion for VFF 2007-24. Landsrepresentativ webundersøkelse. N=1050

Økning i månedlig spareavtale

Andelen som har en månedlig spareavtale har også økt markant i 2024, til 59 % - som er en økning på fire prosentpoeng fra i fjor. Den høyeste andelen månedlige spareavtaler finner vi i aldersgruppen 30-39 år, hvor 69 prosent av dem som sparer i aksjefond har en slik avtale, sammenlignet med 59 prosent i den generelle befolkningen. Det er like mange kvinner som menn som oppgir at de har en månedlig spareavtale. 44 prosent oppgir at de sparer 2000 kroner eller mer i måneden, opp fra 40 prosent i 2023.
Det ser ut som aldersgruppen 30-39 år har forstått viktigheten av å starte fondssparingen tidlig. At hele 69 prosent i denne aldersgruppen har en månedlig spareavtale er en svært positiv utvikling, sier Zakariassen.

Ny toppnotering for de med husholdningsinntekt under 300 000 kroner.

Økt sparing blant husholdninger med lavere inntekt

Årets undersøkelse viser en ny toppnotering for de med husholdningsinntekt under 300 000 kroner. I 2023 var andelen som sparte i aksjefond i denne gruppen 26 prosent, mens i 2024 har andelen økt til 40 prosent.

Færre velger aksjefond basert på bærekraftsprofil

Det er færre som oppgir at de har valgt aksjefond basert på fondets bærekraftsprofil i 2024. Kun 20 prosent opplyste dette i år, ned fra 27 prosent i 2023.

Økte levekostnader og global uro påvirker i liten grad fondssparingen

62 prosent av husholdningene svarer at de ikke har gjort endringer i sin fondssparing som følge av økte levekostnader, høyere renter eller global uro. 13 prosent har økt sin fondssparing, mens 16 prosent har redusert den.

Om undersøkelsen: Om undersøkelsen: Gjennomført av Opinion for VFF via webpanel i mai 2023 blant 1050 respondenter. Landsrepresentativt utvalg over 18 år.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Portrett av Solveig S-K Sønnervik

Solveig S-K Sønnervik

solveig@vff.no

Mobil: 450 12 248