Ny undersøkelse: Spareavtalene summerte seg til 21,6 mrd. kroner i 2022. Mer enn en dobling de siste fem årene

I 2022 plasserte nordmenn 21,6 milliarder kroner i fond gjennom spareavtaler. Dette er mer enn en dobling de siste fem årene, og en svak økning fra 2021. Menn sparer fortsatt mest med 62 prosent av den totale summen.

Totalt hadde norske privatpersoner 1.572.791 spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond i 2022. Det er en økning på om lag 65.000 avtaler fra 1.507.011 året før, viser den årlige spareavtaleundersøkelsen gjennomført av Verdipapirfondenes forening (VFF).

Beløpet per spareavtale fikk en svak nedgang fra 2021, og den gjennomsnittlige spareavtalen var i 2022 på 1110 kroner mot 1186 kroner i 2021.

- Naturlig utflating

– Etter mange år med en formidabel vekst i antall spareavtaler er det naturlig at vi nå ser en utflating på veksten. Fast månedlig sparing i aksje– og kombinasjonsfond er for de aller fleste av oss den absolutt beste formen for langsiktig sparing, og det er gledelig å se at nordmenn beholder sine spareavtaler til tross for de urolige tidene vi er inne i, sier Bernt S. Zakariassen adm. direktør i Verdipapirfondenes forening.
En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto, normalt månedlig. Undersøkelsen er basert på innrapporteringer fra medlemsselskapene i foreningen.

Totalt antall spareavtaler og gjennomsnittsbeløp per spareavtaler

Nordmenn sparte 21,6 milliarder i fond i 2022

I 2022 plasserte altså nordmenn anslagsvis 21,6 milliarder kroner i fond gjennom slike spareavtaler. Undersøkelsen viser at det fortsatt er store kjønnsforskjeller i bruk av spareavtaler. Menn har både flere spareavtaler enn kvinner og de sparer mer hver måned. Ifølge undersøkelsen står menn nå for 62 prosent av nordmenns totale sparing gjennom spareavtaler i fond, mot kvinners 38 prosent.

Ser vi på antallet spareavtaler, blir imidlertid forskjellen mellom kvinner og menn stadig mindre. Kvinner inngår flest nye spareavtaler, og står nå 48 prosent av det totale antallet spareavtaler. I 2022 opprettet kvinner 46 438 nye spareavtaler mot menns 19 342.

Antall spareavtaler fordelt på kjønn

Flest spareavtaler i aldersgruppen 40-49 år

Det er flest spareavtaler i aldersgruppen 40-59 år. Denne aldersgruppen står for nesten halvparten av antallet spareavtaler, 43 prosent. Det er imidlertid aldersgruppen 25-39 år som har hatt den prosentvise største økningen de siste årene. Denne gruppen er registrert med 30 916 flere spareavtaler enn året før, tilsvarende en økning på 6,7 prosent.

Beste formen for langsiktig sparing

– Vi mener månedlig sparing i spareavtaler er den desidert beste formen for langsiktig sparing.
– De siste årene har vist oss hvor raskt aksjemarkedet kan endre seg. Ved å spre investeringene dine i aksjemarkedet over tid, reduserer du risikoen for å investere på «feil» tidspunkt, avslutter Zakariassen.

Om undersøkelsen: Hvert år siden 2006 har Verdipapirfondenes forening (VFF) gjennomført en årlig undersøkelse om spareavtaler i aksjefond og kombinasjonsfond. Undersøkelsen er basert på innrapporteringer fra alle medlemsselskapene til VFF. Tallene i undersøkelsen er hentet inn per 31.12.2022

Det meste av økningen innenfor antall spareavtaler kan forklares ved at foreningen fikk et nytt medlem, Kron, i 2022.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93 41 92 65

Portrett av Solveig S-K Sønnervik

Solveig S-K Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 45 01 22 48