Ny undersøkelse: Rekordhøy andel nordmenn mellom 18-30 år har plassert penger i aksjefond

Som i fjor sparer nesten annenhver nordmann i aksjefond, men aldri før har andelen sparere i aldersgruppen 18-30 år vært høyere enn i 2023.

48 prosent av befolkningen har nå penger plassert i aksjefond, viser en ny undersøkelse gjennomført av Opinion for Verdipapirfondenes forening (VFF). Det er samme andel som året før, og er den høyeste andelen som er målt siden de årlige undersøkelsene startet i 2001.

- De siste årene har vi sett en betydelig vekst i andelen av befolkningen som har plassert penger i aksjefond. Det er positivt å se at andelen holder seg på et høyt nivå også i år. Med tanke på at renteøkninger og høyere priser bidrar til å redusere husholdningenes muligheter til å spare, er resultatet fra årets undersøkelse kanskje litt overraskende, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Andelen av befolkningen som har penger plassert i aksjefond

Ny toppnotering for aldersgruppen 18-30 år

Andelen nordmenn i aldersgruppen 18-30 år som sparer i aksjefond var rekordhøye 53 prosent. Undersøkelsen viser at 54 prosent i aldersgruppen 30-39 år har penger plassert i aksjefond, mot 48 prosent i 2022.
- Det er spesielt gledelig å se at andelen yngre som har penger plassert i aksjefond fortsetter å øke. Det kan tyde på at flere har forstått at det er smart å starte sparingen tidlig, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Blant de som har penger plassert i aksjefond, er det en signifikant større andel kvinner enn menn som har månedlig spareavtaler. Det er samtidig en høyere andel menn som opplyser at de sparer ekstra når de mener tidspunktet for dette er gunstig, eller når de har ekstra penger.

Forventninger fremover

Som tidligere år viser undersøkelsen at den største andelen av befolkningen tror at egen bolig og aksjefond vil gi høyest avkastning de neste fem årene. Aksjefond er på topp blant dem som har aksjefond, mens egen er bolig på topp blant dem som ikke har aksjefond.

Det er fondets risiko, kostnader og historiske avkastning som er de viktigste faktorene ved valg av aksjefond. 27 prosent opplyser at de har valgt aksjefond fordi fondet har en tydelig bærekraftsprofil, samme andel som i 2022.

1 av 4 har endret sin fondssparing

26 prosent av de som sparer i aksjefond har gjort endringer i sin fondssparing som følge av økte levekostnader, høyere renter eller krigen i Ukraina. Signifikant flere under 40 år enn over 50 år har økt sin sparing i fond. Én av tre opplyser at de er bekymret for sin langsiktige sparing, og dette gjelder signifikant flere kvinner enn menn.
- Det er som sagt grunn til å tro at også nordmenns fondssparing vil påvirkes av mer usikre økonomiske tider. Sett i lys av dette synes jeg at undersøkelsen viser at folks sparevaner er forbausende stabile, avslutter Zakariassen.

Om undersøkelsen: Om undersøkelsen: Gjennomført av Opinion for VFF via webpanel i mai 2023 blant 1029 respondenter. Landsrepresentativt utvalg over 18 år.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Portrett av Solveig S-K Sønnervik

Solveig S-K Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 45012248