Årsstatistikk 2023: Sterk avslutning på året

2023 avsluttet overraskende sterkt med en samlet nettotegning i desember på totalt 24,5 milliarder kroner. Totalt i 2023 ble det nettotegnet norske verdipapirfond for om lag 68 milliarder kroner, den tredje høyeste årlige nettotegningen som er registrert av VFF.

Administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen. Foto: Irene Sandved Lunde.

2023 ble et svært godt år, med solid avkastning for de fleste andelseiere og en samlet nettotegning på totalt 68 milliarder kroner. Til tross for økte renter og inflasjon har andelseierne tegnet store summer i fond.

Personkundene sto for en nettotegning på 18,6 milliarder kroner i fjor. Sett bort fra rekordåret 2021, må vi tilbake til 2017 for å se høyere nettotegning. I 2023 nettotegnet norske personkunder aksjefond for 8,5 milliarder kroner. Det ble nettotegnet ulike typer rentefond for 10,4 milliarder, mens det totalt ble nettosolgt kombinasjonsfond for 0,4 milliarder kroner.

- Til tross for høye renter, dyrtid og geopolitisk uro har norske fondssparerne, kanskje overraskende for mange, fortsatt sin sparing. Det ser jeg på som et uttrykk for at «bruksanvisningen for langsiktig sparing er lest og forstått», sier Bernt s. Zakariassen, administrerende direktør i verdipapirfondenes forening.
- I mange år har rentenivået vært så lavt at plasseringer i ulike typer rentefond ikke har vært så attraktivt for personkunder. Med stigende rentenivå ser vi at bildet har endret seg i 2023. Kortsiktig plassering i rentefond vil for mange være et godt alternativ til å ha pengene i banken, avslutter han.

Personkunders forvaltningskapital er nå på 435 milliarder kroner, en økning på 89,5 milliarder, eller 26 prosent fra 2022.

I tillegg ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg for 25,8 milliarder kroner i 2023. Norske personkunder hadde ved utgangen av året 395 milliarder kroner plassert i slike ordninger. En økning på 94 milliarder kroner, eller 31,2 prosent fra 2022.

Tabellen under viser fordelingen av personkundenes plasseringer i ulike fondsgrupper ved utgangen av 2023. Over 70 prosent av den totale forvaltningskapitalen er plassert i aksjefond, etterfulgt av 14 prosent i kombinasjonsfond.

Proffene kjøpte rentefond

De institusjonelle kundene nettokjøpte verdipapirfond for 18,9 milliarder kroner i 2023. Av dette ble 23,5 milliarder kroner plassert i ulike typer rentefond, mens det gikk 1,3 milliarder ut av aksjefond og 2,7 milliarder kroner ut av kombinasjonsfond. Norske institusjonskunder har nå 1.012 milliarder kroner plassert i verdipapirfond, en økning på 14,2 prosent fra 2022. Institusjonelle kunder er de som ikke registrert med personnummer – typisk forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser og aksjeselskap.

Utenlandske kunder nettokjøpte norske verdipapirfond for 4,7 milliarder kroner i 2023.

Nettokjøpte for 68 mrd. kroner totalt

Totalt for alle kundegrupper ble det nettokjøpt verdipapirfond for 68 milliarder kroner 2023. Det ble nettokjøpt ulike typer rentefond for 48 milliarder kroner, og aksjefond for 23,5 milliarder kroner totalt. Mens det ble nettosolgt kombinasjonsfond for 3,1 milliarder i 2023. Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond var ved utgangen av 2023 på 1.972 milliarder kroner, mot 1.660 milliarder i 2022, dvs en økning på 19,8 prosent.

Tabellen under viser utviklingen i nettotegningen siden 2013.

Langsiktighet lønner seg

Tabellen under viser at avkastningen i 2023 har vært positiv for alle fondsgrupper. Tallene viser at faste spareavtaler i fond vært svært lønnsomt de siste 5 årene. Du får godt betalt for å ta risiko over tid.

Globale og norske aksjefond har begge i snitt gitt solide 13,9 prosent avkastning per år de siste 5 årene. Rentefondene gjorde comeback i 2023, men har i samme 5-årsperiode gitt en mer beskjeden avkastning.

Tabellen «følger (stort sett) læreboka»: Jo høyere andel aksjer (høyere risiko), jo mer avkastning over tid. Aksjefond gir over tid best avkastning.

Tabellen viser uvektet gjennomsnittlig avkastning for ulike fondsgrupper i personkundemarkedet
(min. tegningsbeløp < kr.100 000,-).

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Portrett av Solveig S-K Sønnervik

Solveig S-K Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 450 12 248

Relaterte saker

Personkunder plasserer penger i rentefond

I oktober ble det nettosolgt verdipapirfond for 3,5 milliarder kroner. Norske personkunder nettosolgte totalt for 1,7 milliarder, mens de plasserte 0,9 milliarder i rentefond denne måneden.

Les mer