Personkunder plasserer penger i rentefond

I oktober ble det nettosolgt verdipapirfond for 3,5 milliarder kroner. Norske personkunder nettosolgte totalt for 1,7 milliarder, mens de plasserte 0,9 milliarder i rentefond denne måneden.

Etter positive nettotegninger i verdipapirfond de siste månedene, endte oktober på nettosalg. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Positivt i rentefond

Norske personkunder nettosolgte totalt for 1,7 milliarder kroner i oktober. Av dette gikk 2,5 milliarder ut av aksjefond, mens det ble plassert 0,9 milliarder i ulike rentefond, hovedsakelig likviditetsfond (som er fond som plasser i rentepapirer med kort bindingstid).

Forvaltningskapitalen til norske personkunder er nå på 407 milliarder kroner, en økning på 18 prosent fra starten av året.

I tillegg ble det nettokjøpt pensjonsmidler med fondsvalg* for 0,7 milliarder kroner i oktober, av dette ble 1,5 milliarder plassert i aksjefond, mens det ble nettosolgt rentefond for 0,7 milliarder kroner.

Nettotegningen i likviditetsfond er økende

Ser vi på norske personkunders månedlige nettotegning i likviditetsfond siden 2020, har den de fleste måneder vært positiv – med en (foreløpig) topp nå i oktober.
- I mange år har rentenivåene vært så lave at plasseringer i likviditetsfond ikke har vært så attraktivt for personkundene. Med det stigende rentenivået har likviditetsfond igjen blitt et godt alternativ dersom tidshorisonten ikke er så lang, sier administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen. Kortsiktig plassering i rentefond vil for mange være et godt alternativ til å ha pengene i banken, avslutter han.

Norske personkunders månedlige nettotegning i likviditetsfond siden 2020.

Proffene kjøpte rentefond

De institusjonelle kundene, som pensjonskasser, kommuner, forsikringsselskap og aksjeselskap nettosolgte verdipapirfond for 2,9 milliarder kroner i oktober.

Av dette ble 3,6 milliarder kroner solgt i aksje- og kombinasjonsfond, mens det ble nettokjøpt rentefond for 0,9 milliarder kroner.

Utenlandske kunder nettokjøpte norske verdipapirfond for 0,3 milliarder i oktober. Hittil i år har denne kundegruppen nettotegnet norske verdipapirfond for 4,8 milliarder kroner.

Totalt nettosalg på 3,5 milliarder

Ser vi på alle kundegrupper samlet, ble det nettosolgt verdipapirfond for 3,5 milliarder kroner forrige måned. Det ble nettosolgt aksjefond for 4,3 milliarder, mens det ble nettokjøpt rentefond for 1,6 milliarder kroner.

Så langt i år er det kjøpt verdipapirfondsandeler for om lag 37 milliarder kroner netto. Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1.854 milliarder kroner, en økning på 207 milliarder, eller 12,6 prosent fra starten av året.

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Portrett av Bernt s. Zakariassen

Bernt s. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Portrett av Solveig S. Sønnervik

Solveig S. Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 450 12 248

Relaterte saker