Markedsstatistikk siste måned

Foreningens markedsstatistikk gir deg en samlet oversikt over tegning, innløsning, forvaltningskapital med mer i det norske verdipapirfondsmarkedet.

Juni 2024