Markedsstatistikk siste måned

Foreningens markedsstatistikk gir deg en samlet oversikt over tegning, innløsning, forvaltningskapital med mer i det norske verdipapirfondsmarkedet.

Mai 2021

* Pensjonsmidler med fondsvalg ble etablert som egen kategori i statistikken fra og med januar 2013. Fram til det inngikk kategorien som en del av kategorien «Norske personkunder».

Les mer om omleggingen her