Historisk statistikk

Her finner du årsstatistikk fra og med 2003 til og med siste avsluttede kalenderår. (For statistikk fra 1994-2003, ta kontakt med VFF).

Fra 2013 er statistikken inndelt i:

  • norske personkunder
  • pensjonsmidler med fondsvalg
  • norske institusjonskunder
  • utenlandske kunder
  • totalmarkedet

Statistikken fra før 2013 har ikke denne inndeling. Pensjonsmidler med fondsvalg ble etablert som egen kategori i statistikken fra og med januar 2013. Fram til det inngikk kategorien som en del av kategorien «Norske personkunder».
Les mer om omleggingen her

Fra 2003 til og med 2012 er statistikken inndelt i norske personkunder, norske institusjonskunder, utenlandske kunder og total. Statistikken for før 2003 har ikke denne inndeling.

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Totalmarkedet-1.1-31.12.2014

Samlet aktivitet for alle kundetyper

Norske-personkunder-1.1-31.12.2014

Frie plasseringer gjort direkte i verdipapirfond.

Pensjonsmidler-med-fondsvalg-1.1-31.12.2014

Livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjonsmidler direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Norske-institusjonskunder-1.1-31.12.2014

Foretak, kommuner, organisasjoner m.v.

Sum-norske-kunder-1.1-31.12.2014

Norske personkunder, pensjonsmidler med fondsvalg og norske institusjonskunder.

Utenlanske-kunder-1.1-31.12.2014

Personer/institusjoner som ikke har norsk foretaksnummer og/eller personnummer.

2013

2012

2011

2010

2009

Norske-personkunder-1.1-31.12.2009

Frie plasseringer gjort direkte i verdipapirfond samt personkundemidler via unit linked.

Norske-institusjonskunder-1.1-31.12.2009

Foretak, kommuner, organisasjoner m.v.

Utenlandske-kunder-1.1-31.12.2009

Personer/institusjoner som ikke har norsk foretaksnummer og/eller personnummer.

2008

Totalmarkedet-1.1-31.12.2008

Samlet aktivitet for alle kundetyper

Norske personkunder-1.1-31.12.2008

Frie plasseringer gjort direkte i verdipapirfond samt personkundemidler via unit linked.

Norske institusjonskunder-1.1-31.12.2008

Foretak, kommuner, organisasjoner m.v.

Utenlandske kunder-1.1-31.12.2008

Personer/institusjoner som ikke har norsk foretaksnummer og/eller personnummer.

2007

Totalmarkedet1.1-31.12.2007korrigert

Samlet aktivitet for alle kundetyper

Norske personkunder1.1-31.12.2007korrigert

Frie plasseringer gjort direkte i verdipapirfond samt personkundemidler via unit linked.

Norske institusjonskunder1.1-31.12.2007korrigert

Foretak, kommuner, organisasjoner m.v.

Utenlandske kunder1.1-31.12.2007korrigert

Personer/institusjoner som ikke har norsk foretaksnummer og/eller personnummer.

2006

Totalmarkedet-1.1-31.12.2006

Samlet aktivitet for alle kundetyper

Norske-personkunder-1.1-31.12.2006

Frie plasseringer gjort direkte i verdipapirfond samt personkundemidler via unit linked.

Norske-institusjonskunder-1.1-31.12.2006

Foretak, kommuner, organisasjoner m.v.

Utenlandske-kunder-1.1-31.12.2006

Personer/institusjoner som ikke har norsk foretaksnummer og/eller personnummer.

2005

Totalmarkedet-2005

Samlet aktivitet for alle kundetyper

Norske-personkunder-2005

Frie plasseringer gjort direkte i verdipapirfond samt personkundemidler via unit linked.

Norske-institusjonskunder-2005

Foretak, kommuner, organisasjoner m.v.

2004

Totalmarkedet-2004

Samlet aktivitet for alle kundetyper

Norske-personkunder-2004

Frie plasseringer gjort direkte i verdipapirfond samt personkundemidler via unit linked.

Norske-institusjonskunder-2004

Foretak, kommuner, organisasjoner m.v.

Utenlandske-kunder-2004

Personer/institusjoner som ikke har norsk foretaksnummer og/eller personnummer.

2003

Totalmarkedet 2003

Samlet aktivitet for alle kundetyper

Norske institusjonskunder 2003

Foretak, kommuner, organisasjoner m.v.

Norske personkunder-2003

Frie plasseringer gjort direkte i verdipapirfond samt personkundemidler via unit linked.

Utenlandskekunder 2003

Personer/institusjoner som ikke har norsk foretaksnummer og/eller personnummer.