Nordmenn pensjonssparer som Oljefondet

Ny inndeling av statistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at Ola og Karis pensjonssparing i fond er svært lik Oljefondets, både når det gjelder andelen aksjer og hvor det investeres.

De siste årene har innskuddspensjonsordninger bidratt til vesentlig tegning i verdipapirfond, og det er stor grunn til å forvente at utviklingen vil forsterkes i tiden som kommer.

Det opprettes derfor nå en ny hovedkategori i VFFs månedlige fondsstatistikk kalt «pensjonsmidler med fondsvalg», hvor innskuddspensjon og andre pensjonsmidler hvor den enkelte kan foreta investeringsvalg inngår.

Oljefondet viser vei
Tallene i den nye statistikken viser at nordmenn kopierer Oljefondet (Statens pensjonsfond – utland) når de sparer til pensjonen.

- Mens oljefondet skal ha 60 prosent i aksjer, viser tallene i den nye statistikken at Ola og Kari har 58 prosent aksjefond i sin pensjonssparing. Oljefondet skal investere alt utenlands, men nordmenn følger hakk i hæl med 83 prosent plassert i aksjefond som investerer internasjonalt. Det er interessant å observere at nordmenns pensjonssparing i verdipapirfond er så lik oljefondets plasseringer, sier Bernt S. Zakariassen.

Samlet sett var det ved utgangen av april plassert tett på 60 mrd kroner i pensjonsmidler med fondsvalg. Nesten 35 mrd kroner av dette var plassert i aksjefond.

For øvrig viser tallene for april at det ble nettosolgt fondsandeler for til sammen 2,2 milliarder kroner, men forvaltningskapitalen vokste til 610 milliarder kroner i løpet av måneden. Norske personkunder nettotegnet fondsandeler for 241 millioner kroner, mens personkundenes pensjonsmidler med fondsvalg nettotegnet for 560 millioner. En naturlig årsak av den nye inndelingen av statistikken gjør at posten «norske personkunder» blir lavere enn tidligere ville ha blitt.

Norske institusjonskunder nettosolgte fondsandeler for 2,6 milliarder og utenlandske kunder nettosolgte for 700 millioner kroner.

Hele statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948