Fondsdagen 2023

Fondsbransjens årskonferanse 2023 ble avholdt på Hotel Bristol 23. mars.

Velkommen
Bjørn Slåtto, styreleder i VFF og adm. dir. i Eika Kapitalforvaltning.

Åpningsinnlegg
Finanstilsynsdirektør, Morten Baltzersen.

Utfordringer og muligheter for fondsbransjen framover
Bernt S. Zakariassen, adm.dir. i VFF.

Trygghet til å ta risiko og tenke annerledes
Geir Øyvind Nygård, Direktør for markedsstrategier NBIM.

Beskatning av avkastningen i verdipapirfond

Hallgeir Kvadsheim, uavhengig økonomiekspert

Bærekraftige investeringer – status, og veien videre?
Tore Mydske og Ingrid Solum, advokatfirmaet Thommessen

Sparing – hva nå?
Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom Sparebank1 Markets

USA: Ett år til neste presidentvalg – hva skjer nå?
Sofia Høgestøl, jurist med doktorgrad fra Norsk senter for menneskerettigheter. Førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett, UiO

For å få tilsendt presentasjoner ta kontakt med: Solveig@vff.no