Frokostmøte om EUs offentliggjøringsforordning

VFF og Norsif arrangerte fredag 6. januar et frokostmøte om EUs offentliggjøringsforordningen.

I forbindelse med at nivå 2-regelverket i offentliggjøringsforordningen (SFDR) trådte i kraft i EU 1. januar 2023 har Norsif og Verdipapirfondenes forening (VFF) som kjent samarbeidet om en ny versjon av veiledningen til SFDR.

I den anledning ble det arrangert et frokostmøte der veiledningen ble gjennomgått, samt vi fikk presentert noen eksempler på forvaltningsselskapenes arbeid med SFDR.

Opptak fra frokostmøtet kan du se her:

Frokostmøte om EUs Offentliggjøringsforordning