Fondsdagen 2022

Fondsbransjens årskonferanse 2022 ble avholdt på Hotel Bristol 19.mai.

Velkommen

Bjørn Slåtto, styreleder i VFF og adm. dir. i Eika Kapitalforvaltning.


Bærekraftsregelverket - tilsynets forståelse og forventninger.

Anne Merethe Bellamy, Finanstilsynet.

Regler for markedsføring av bærekraftige investeringer.

Vegard Grindstuen, juridisk rådgiver i Forbrukertilsynet.

Indeksfondenes fødsel og framvekst.

Robin Wigglesworth, Financial Times.

Hvorfor jobber ikke flere kvinner i fronfinans - hvordan legge til rette for større mangfold?

Mette Lindbæk, adm.dir i Norske Finansanalytikers Forening (NFF).