Fondsdagen 2024

Fondsdagen 2024 ble avhold på Hotel Bristol 14. mars. Program for dagen finner du her.

12.00 – 12.10: Velkommen
Styreleder i VFF

12.10 – 12.40: Norsk kapitalforvaltning sett fra Finanstilsynet
Per Mathis Kongsrud, tilsynsdirektør

12.40 – 13.10: Natur og næringsliv
Idar Kreutzer, områdedirektør NHO og medlem av Naturrisikoutvalget

13.10 – 13.40: Klima til besvær – veivalg for klimapolitikken mot 2050
Ola Kvaløy, professor UiS og medlem av Klimautvalget 2050

13.40 - 14.00: Klimautvalget 2050 og Naturrisikoutvalget – relevans for bransjen?
Kiran Aziz, KLP Kapitalforvaltning, og Marte Storaker, Odin Forvaltning

14.30 – 15.00: Kapitalforvaltningsbransjens betydning for Norge

Geir Indrefjord, statssekretær i Finansdepartementet

15.00 – 15.45: EU-reguleringer – hva har vi i vente?
Kjersti Trøbråten og Didrik Løvvik, Wiersholm

16.15 – 16.45: Rik på renter

Pål Ringholm, Investeringsdirektør/viseadministrerende i PKH

16.45 – 17.15: Tigeren og elefanten: Blir India like viktig som Kina
Torbjørn Færøvik, journalist og forfatter

For å få tilsendt presentasjoner fra dagen, ta kontakt med solveig@vff.no

Relaterte saker