Her kan du kjøpe fond

Du kan kjøpe fond via internett, eller ved personlig frammøte hos et fondsforvaltningsselskap eller annen distributør av fond. Det finnes mange på markedet. Medlemmene til Verdipapirfondenes forening selger fond.

    Autoriserte rådgivere:

    Sjekk om rådgiveren din er autorisert i registeret til Finansnæringens Autorisasjonsordninger.

      Flere råd for å komme i gang med sparingen:

      Hvordan spare i fond