​Etablering av kundeforhold

For å kjøpe fond må du etablere et kundeforhold hos det selskapet du skal kjøpe fond hos.

  1. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

  2. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto.

Du kan etablere kundeforhold enten direkte hos fondsselskapet eller hos en distributør. Og for ordens skyld, hvis du kjøper fond gjennom en distributør blir du normalt kunde av distributøren og ikke av fondsselskapet som forvalter fondet du har kjøpt andeler i.

For å bli kunde og kjøpe fond må du først identifisere deg. Du må oppgi navn, fødselsnummer, fast adresse og legitimasjon. Dette skyldes at lovverket pålegger banker, forvaltningsselskap6696086b161aa og andre finansforetak å kjenne identiteten til sine kunder. Du kan også bli spurt enkelte spørsmål knyttet til hvilket formål du har med kundeforholdet. Kundekontrollen er et ledd i myndighetenes arbeid mot hvitvasking, økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering.  

Hos de fleste fondsleverandører kan du raskt og enkelt legitimere deg ved hjelp av BankID, slik at du slipper å sende inn attestert kopi av pass eller annen legitimasjon. 

Når kundeforholdet er etablert kan du enkelt kjøpe og selge (ofte kalt tegne og innløse) fond elektronisk ved hjelp av BankID eller per brev/e-post. Har du BankID er det enklest å gjennomføre ordren på nettet direkte i handelsløsningen hos den aktuelle fondsleverandøren. 

Du kan gjøre en vanlig tegning (engangsinnskudd) eller opprette en spareavtale. 

  1. Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse og gir jevnlig informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne kreves det at selskapet er godkjent av Finanstilsynet (eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EØS-land).

  2. En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto.

Les mer om hvordan du kommer i gang med sparingen

Hvordan spare i fond