Brev til Finansdepartementet om skatteregler

Foreningen har i et brev til Finansdepartementet tatt til orde for at all avkastning som norske privatpersoner oppnår i verdipapirfond bør beskattes som alminnelig inntekt.