Brev til Finansdepartementet om utsettelse av MIFID II og MiFIR

Finans Norge, Verdipapirfondenes forening, Verdipapirforetakenes forbund, Næringslivets Hovedorganisasjon og Oslo Børs har sendt et felles brev til departementet der det bes om at MIFID II og MiFIR blir gjennomført samtidig i Norge og EU.