Høringssvar til Finansdepartementet: Egen pensjonskonto

Verdipapirfondenes forening sendte 21. februar 2018 svar på Finansdepartementets høringsbrev om forslag til endringer i innskuddspensjonsloven som åpner for at arbeidstaker kan samle sin pensjonskapital på én pensjonskonto. Last ned høringsuttalelsen under.