Utvider overgangsordningen for aksjesparekonto

Overgangsordningen for skattefri flytting av aksjer og aksjefond til aksjesparekonto blir utsatt med ett år.

Ifølge oppslag på nrk.no i dag har flertallet i finanskomiteen blitt enige om å forlenge overgangsordningen for skattefri overføring av aksjer og aksjefond til aksjesparekonto med ett år. Opprinnelig skulle fristen gått ut 31.12.2018.

Ifølge nrk.no vil forslaget bli fremmet i forbindelse med skatteproposisjonen i desember.

Ved utløpet av oktober var det opprettet 373.000 aksjesparekontoer i Norge. Norske fondssparere har til sammen aksjefond til en verdi av omlag 140 milliarder som kan overføres til aksjesparekonto. Så langt har aksjefond for nesten 70 milliarder blitt flyttet inn i ordningen.