Brev og høringer fra 1999

Her finner du brev og høringer foreningen har avgitt i 1999

Kontakt sekretariatet for å få filen tilsendt elektronisk


  • Høring - utlån av finansielle instrumenter (7kb)
  • Høring - angrefristlov (7kb)
  • Høring - kapitalforvaltning i forsikring (5kb)
  • Høring - endringer i lov om verdipapirfond (57kb)
  • Høring - organisering av børsvirksomhet (11kb)
  • Høring - ideelle fond (11kb)
  • Høring - obligasjonsbeskatning (12kb)