Brev og høringer fra 2000

Her finner du brev og høringer foreningen har avgitt i 2000

Kontakt sekretariatet for å få filen tilsendt elektronisk

  • Høring - flytting av midler i pensjonsordninger
  • Høring - forskrifter til innskuddspensjonsloven
  • Høring - utkast til forskrifter sfa. innskuddspensjonsloven
  • Høring - finansforvaltning i kommunene
  • Høring - ny lov om verdipapirregistre
  • Høring - handelseregler på Oslo Børs
  • Høring - ny indeksfamilie Oslo Børs
  • Høring - varederivater
  • Høring - utkast til lov om innskuddspensjon
  • Høring - modell for aksjeklassifisering