Brev og høringer fra 2001

Her finner du brev og høringer foreningen har avgitt i 2001

Kontakt sekretariatet for å få filen tilsendt elektronisk

  • Høring - forskrift om derivatbruk i verdipapirfond (129kb)
  • Høring - utredning 6 fra Banklovkommisjonen (75kb)
  • Høring - renteberegning for underkursobligasjoner (49kb)
  • Høring - merverdiavgiftsreformen (8kb)
  • Høring - NFF konvensjonsoversikt renter (9kb)