Brev og høringer fra 2002

Her finner du brev og høringer foreningen har avgitt i 2002

Kontakt sekretariatet for å få filen tilsendt elektronisk

 • Høring - implementering av nytt UCITS (virksomhetsregulering)
 • Høring - utkast til lov om hvitvasking
 • Høring - infokrav for sammensatte produkter
 • Høring - internrevisjon
 • Høring - implementering av nytt UCITS (virksomhetsregulering)
 • Høring - særskilt sikre obligasjoner
 • Høring - endring i IPA
 • Høring - endringer i verdipapirhandelloven
 • Høring - forskrift om utlån og differensiert forvaltningsgodtgjørelse
 • Høring - forskrift om markedsføring og utkontraktering
 • Høring - kjønnsnøytralitet i pensjonsordninger