Brev og høringer fra 2004

Her finner du brev og høringer foreningen har avgitt i 2004

Kontakt sekretariatet for å få filen tilsendt elektronisk

 • Høring - utredning 12 fra Banklovkommisjonen
 • Høring - forskrift om lavskattland
 • Brev - informasjon til privatkunder i finansmarkedet
 • Brev - forskrift om forenklet prospekt og periodisk rapportering
 • Høring - fjernsalg av finansielle tjenester
 • Brev - dividendejustert OBX-indeks
 • Høring - tilskudd fra arbeidstaker i pensjonsordning
 • Høring - modernisert folketrygd
 • Høring - nye standardvedtekter for verdipapirfond
 • Brev - myndighetenes skjønnsutøvelse ved vedtektsendringer
 • Høring - tilpasning i pensjonslovgivningen vedr. derivater
 • Brev - Skattebehandling av differensiert forvaltningsgodtgjørelse
 • Brev - riskregulering for fond i fond
 • Brev - reguleringsskille proff/ikke-proff
 • Brev - anmodning om å oppheve verdipapirfondloven § 4-3