Brev og høringer fra 2005

Her finner du brev og høringer foreningen har avgitt i 2005

Kontakt sekretariatet for å få filen tilsendt elektronisk


  • Høring - forvaltning av umyndiges midler
  • Høring - obligatorisk tjenestepensjon
  • Høring - forenklet prospekt og periodisk rapportering
  • Høring - spesialfond
  • Høring - alternativ markedsplass for obligasjoner
  • Høring - verdipapirforetakenes sikringsfond
  • Brev - forvalterregistrering
  • Brev - periodisk rapportering
  • Brev - fradragsrett for forvaltningsgodtgjørelse
  • Høring - dekket shortsalg