25.000 har OTP-ordning hos fondsselskap

Antall kundeforhold i fondsselskapenes innskuddspensjonsordninger har mer enn firedoblet seg hittil i 2006. Innen utgangen av året må alle private virksomheter ha etablert tjenestepensjonsordning for de ansatte (OTP).

Livsforsikringsselskapene dominerer markedet, men hittil har like fullt hele 25.000 ansatte fått innskuddspensjoner direkte hos et forvaltningsselskap for verdipapirfond. Dette viser tall fra Verdipapirfondenes forening.

- Tatt i betraktning den knallharde konkurransen i tjenestepensjonsmarkedet er dette gode tall. Fortsatt er det høy aktivitet i markedet og det blir spennende å se ved utgangen av året hvor mange ansatte som har fått innskuddspensjon direkte hos et fondsselskap, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Tidligere undersøkelser Verdipapirfondenes forening har gjennomført viser at hele en av fire fondssparere har pensjon som målet med sine plasseringer i verdipapirfond utenom spesielle pensjonsspareordninger. Ruud tror innføringen av OTP ytterligere vil forsterke bevisstheten og kunnskapen om verdipapirfond som langsiktig spareprodukt.

- Både fondsselskapenes egne tjenestepensjonsordninger og en rekke livsforsikringsselskapers ordninger gir muligheter for å plassere pensjonsinnskuddet fritt i ett eller flere verdipapirfond. I disse ordningene vil trolig bevisstheten og kunnskapen om fondssparing øke i takt med verdien av innskuddene i hver enkelts tjenestepensjonsordning. Dette vil bidra til å fremme en langsiktig sparekultur blant nordmenn, sier Ruud.

Spar i aksjer
Den aller viktigste beslutningen du tar ved valg av tjenestepensjon er hvor stor andel aksjer du skal ha.

- Du bør ikke ha for lav aksjeandel i pensjonssparingen. I et så langt perspektiv som sparing til pensjon er det ekstra viktig å oppnå god avkastning på sparepengene. Bare noen få prosentpoengs forskjell i avkastning per år vil ha vesentlig betydning for hvor stor pensjonen din blir, sier Ruud.

På lang sikt gir aksjer betydelig høyere forventet avkastning på pensjonspengene dine enn rentebærende plasseringer. Sparer du 1.000 kroner månedlig til pensjon fra du er 40 år kan du forvente at tilskuddet til pensjonen din blir nesten dobbelt så høyt ved sparing i aksjefond som ved sparing i for eksempel bank (se tabell og figur under).

Mindre risiko med jevn sparing
Samtidig vil verdien av pensjonskapitalen din også svinge mer ved høy aksjeandel. Men med månedlig sparing reduserer du risikoen for lange perioder med negativ avkastning.

- Ved å spre investeringene på ulike tidspunkter slik man gjør i en innskuddspensjonsordning blir risikoen for lange perioder med negativ avkastning svært liten, sier Ruud.