Misvisende om ny regulering

Flere avisartikler og nyhetsmeldinger omtalte mandag Kredittilsynets forslag til regler for informasjon og salg av strukturerte spareprodukter. I mediene fremstilles Kredittilsynets forslag som en opprydding i salget av fondsprodukter generelt.

Dette skaper forvirring, mener administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

- Verdipapirfond har alltid vært gjennomregulerte spareprodukter hvor det offentlige stiller strenge krav til både produktene og selskapene. Dette er et avgjørende skille mellom verdipapirfond og andre typer fond, sier Ruud.

Til forskjell fra den generelle betegnelsen fond er verdipapirfond et beskyttet og strengt regulert begrep. Aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og kombinasjonsfond er eksempler på verdipapirfond. Eiendomsfond, private equity-fond og sammensatte produkter er IKKE verdipapirfond.

- Den strenge reguleringen av verdipapirfond bidrar til å skape trygghet for investorene. Reguleringskravene sikrer blant annet god risikospredning, full informasjon om kostnader, risiko, investeringsmandat og løpende rapportering av netto avkastning, sier Ruud.

Les også Verdipapirfondenes forenings faktablad om den svært gode forbrukerbeskyttelsen i verdipapirfond.