NM i aksjefond: Rogaland øker ledelsen

Rogaland sparer nå dobbelt så mye i aksjefond som landsgjennomsnittet og mer enn tre ganger så mye som Finnmark, Nordland og Hedmark.

I tillegg til Rogaland ligger innbyggerne i hovedstadsområdet over landsgjennomsnittet, mens de øvrige fylkene ligger under. Dette viser nye tall fra Verdipapirfondenes forening.

Rogaland hadde ved utgangen av første halvår i år nær 24.800 kroner i aksjefond per innbygger, og ligger dermed et hestehode foran Oslo og Akershus på andre og tredjeplass. I Oslo har personkundene i gjennomsnitt 16.100 kroner i aksjefond per innbygger, og i Akershus har de nær 13.700 kroner per innbygger. Gjennomsnittet for hele landet er nær 12.300 kroner per innbygger.

Hele åtte av topp ti kommuner i aksjefondssparing er Rogalandskommuner. I landets desidert fremste aksjefondskommune, Stavanger er det plassert hele 36.900 kroner i aksjefond per innbygger. Blant de største kommunene i landet er det kun Bærum som kommer i nærheten av rogalendingene, med nær 22.800 kroner i aksjefond per innbygger.

Nord-Trøndelag drar fra Sør-Trøndelag
Innbyggerne i Nord-Trøndelag har nå mer penger i aksjefond enn tidligere og ligger ved siste måling foran Sør-Trøndelag. Men begge trønderfylkene ligger under landsgjennomsnittet.

Nord-Trøndelag går fra 11. plass til 8. plass blant landets 19 fylker og har nå 10.500 kroner i aksjefond per innbygger. Sør-Trøndelag går andre veien, og faller fra 10. til 11. plass og har nå 10.250 kroner i aksjefond per innbygger.

Bergensere og sørlendinger under snittet
Hordaland fylke har i gjennomsnitt 11.100 kroner i aksjefond per innbygger, og fylket ligger dermed på syvendeplass på landsbasis. Bergen by ligger over fylkessnittet med 11.800 kroner i aksjefond per innbygger. Men beløpet er likevel under landsgjennomsnittet, under halvparten av gjennomsnittet i Rogaland på 24.800, og under en tredel av gjennomsnittet i Stavanger på 36.900 kroner per innbygger.

Vest-Agder og Aust-Agder ligger også et stykke etter landsgjennomsnittet i aksjefondssparing med 9.800 kroner og 8.600 kroner i aksjefond per innbygger, noe som gir dem henholdsvis 12. og 16. plass på fylkeslista.

Helt på bunn ligger Hedmark med knappe 7.100 kroner i aksjefond per innbygger.

Ulik sparekultur

- På landsbasis har våre undersøkelser tidligere påvist en sammenheng mellom mye aksjefondsplassering, høy inntekt og høy utdanning. Men når vi ser på de regionale variasjonene blir dette bildet mye mer nyansert, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.


- Vår analyse viser at det også har stor betydning hvor i landet du bor. En mulig forklaring på dette er at det er ulik kultur for langsiktig aksjesparing rundt om i landet. Det ser ut til å være sterkest kultur for langsiktig aksjesparing i Rogaland og hovedstadsområdet. Enten de har høy eller lav inntekt er innbyggerne her altså mer villige til å være med på svingningene i aksjemarkedet for å få høyere avkastning på sparepengene på lang sikt, sier Ruud.