NM i aksjefondssparing: Rogaland på topp, Hedmark på bunn

Rogalendingene sparer over tre ganger mer i aksjefond enn hedmarkingene, viser ferske fylkestall fra Verdipapirfondenes forening. Hver rogalending har i gjennomsnitt 23.900 kroner i aksjefond, dobbelt så mye som landsgjennomsnittet.

– Rogalendingene leder an i aksjefondsparingen, noe de har gjort i en årrekke nå. Avstanden ned til Oslo på andreplass har bare økt, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Hedmarkingene har derimot ramlet nedover listen, og ligger nå helt på bunnen, med bare 6.900 kroner i aksjefond per innbygger.

– Konsekvensen av å spare lite i fond er at du over tid får lavere avkastning på sparepengene dine enn du trenger å ha. Sparing i aksjefond gir alle mulighet til å ta del i næringslivets verdiskapning. Dette har over tid gitt bedre avkastning enn andre spareformer, sier Ruud.

Dårlige på aksjefond i nord
Folk i Nordland og Finnmark sparer langt mindre i aksjefond enn andre nordmenn. Men folk i Troms har derimot økt sparingen i aksjefond dramatisk de siste årene, og har nå plassert 10.000 kroner per innbygger i aksjefond.

– Finnmarkinger og folk fra Nordland ligger etter resten av landet i aksjefondsparing, og har gjort det lenge. Men det er svært interessant å se at Troms nå har brutt mønsteret og gått fra bunnplassering til nær landsgjennomsnittet på få år, sier Ruud.

Spekulasjonsvegring gir dårlige sparevaner
Hver fjerde nordmann sparer nå i aksjefond, men vi ligger likevel langt etter Sverige og Danmark. Ruud tror mange nordmenn fremdeles forbinder aksjer med spekulasjon, og er redd for å tape sparepengene sine.

– På kort sikt kan aksjemarkedet svinge en del, og det er vanskelig selv for proffe aksjeforvaltere å treffe riktig tidspunkt for kjøp og salg, sier han.

Men ifølge Ruud trenger du ikke følge med hele tiden og lete etter topper og bunner i aksjemarkedet for å tjene godt på aksjefondssparing.

– Den beste måten for hedmarkingene å øke aksjesparingen sin på, er å inngå månedlige spareavtaler i aksjefond. Månedlige innskudd betyr investeringer på ulike kursnivåer. Dermed reduseres risikoen for å være spesielt uheldig med kjøpetidspunktene, sier Ruud.


Rangeringsliste fylker
Personlig eid andelskapital i aksjefond ved årsskiftet 2005/2006. Plassering i 2003 i parentes.
Rangering Fylke Andelskapital per innbygger
1 (1) Rogaland 23.850
2 (2) Oslo 15.797
3 (3) Akershus 13.363
4 (5) Oppland 11.780
5 (7) Buskerud 11.273
6 (4) Sogn og Fjordane 11.231
7 (8) Hordaland 10.397
8 (6) Vestfold 10.345
9 (17) Troms 10.027
10 (12) Sør-Trøndelag 9.643
11 (11) Nord-Trøndelag 9.565
12 (9) Vest-Agder 9.466
13 (10) Møre og Romsdal 9.178
14 (14) Aust-Agder 8.556
15 (13) Østfold 8.447
16 (15) Telemark 8.410
17 (19) Finnmark 7.511
18 (18) Nordland 7.297
19 (16) Hedmark 6.933

Fullstendig geografisk fordelt statistikk kan lastes ned her.